Ds. C. B. Stam: Predikant moet afsteken naar de diepte van het geestelijk leven

Ds. Stam, predikant van de hervormde gemeente in Veenendaal. Beeld Niek Stam Niek Stam

VEENENDAAL. Een grote kerkelijke gemeente is geen bewijs van een bloeiend geestelijk leven. „Kerkenraden moeten afsteken naar de diepte om te bekijken hoe het er echt voorstaat”, vindt ds. C. B. Stam. De predikant van de hervormde gemeente te Veenendaal stond woensdag 25 jaar in het ambt.

Hij woont in een statige pastorie aan de Kerkewijk, schuin tegenover de gebouwen van de voormalige Ritmeestersigarenfabriek. ‘Zijn’ kerk is de Oude Kerk op de Markt. Al toen hij vijftien was, meende Kees Stam geroepen te zijn om het Woord te verkondigen. Eenmaal theologiestudent in Utrecht wist hij het allemaal niet meer zo zeker en talmde. Stam zat in het bestuur van de faculteit, had bijbaantjes en deed extra studies. Totdat ds. W. Verboom, die toen in Hierden stond, hem vroeg als assistent. „Het was een openbaring voor me dat ik het Woord van een Ander mocht doorgeven”, zegt ds. Stam. „Er ging een deur open. God gaf invulling aan Zijn roeping.”

Ds. Stam zegt veel van ds. Verboom te hebben geleerd. Bijvoorbeeld om er te zijn voor de hele gemeente, „voor licht en zwaar, voor jong en oud.” De jongeren noemt hij in het bijzonder. „Het is niet goed dat er predikanten zijn die geen catechese geven. Het is dé manier om in contact te komen met de jongere generatie. Er verandert veel. Jongeren groeien in hoog tempo af van de leer. Begrippen, zoals het genadeverbond, kennen ze niet meer. Jongeren zijn op en top geschoold, maar deze dingen blijven achter. De kerk moet ermee aan de slag om het tij te keren.”

Overzichtelijk

Kamperveen, waar hij in 1990 op 30-jarige leeftijd als predikant begon, was een overzichtelijke gemeente. De buurtschap in de omgeving van Kampen telde niet veel meer gebouwen dan de kerk, de pastorie, de school met daarnaast het huis van de directeur en verder allemaal boerderijen. Het decor veranderde toen ds. Stam in Harderwijk kwam, waar de secularisatie volop gaande was. „Het was een open gemeente, waar veel op af kwam en die in de branding van de tijd stond. Het kwam voor mij vooral aan op trouw zijn.”

In Papendrecht was de gemeente de eerste aanvallen van de secularisatie al te boven gekomen. „De mensen waren betrokken en meelevend. Dat gold niet alleen voor de zondag, maar ook voor de doordeweekse activiteiten.”

Na vervolgens een aantal jaren in Woudenberg te hebben gestaan, werd ds. Stam predikant in Veenendaal. „Hervormd Veenendaal is goed georganiseerd. Onze wijkgemeente doet veel, bijvoorbeeld als het gaat om evangelisatie. De kerk op de markt is in de vakantietijd open, er zijn orgelconcerten en zingen op zondag. Volgend jaar worden er activiteiten gehouden in het kader van het 450-jarig bestaan van de kerk, ook voor de buurt.”

Geestelijk leven

Toch is ds. Stam bezorgd. „Een goed georganiseerd kerkelijk leven biedt geen garantie voor een rijk geestelijk leven. Activiteiten zijn niet genoeg. De gemeente moet het verschil maken en dat moet van binnenuit komen. Velen beseffen niet hoe diep de secularisatie is doorgedrongen in ons leven. Het lijkt erop dat we meer geloven in de kerkelijkheid dan dat God door Zijn Woord en Geest de gemeente bouwt. Er mocht wel iets meer zichtbaar zijn van het geloof van de gemeente in deze wereld. We moeten meer afsteken naar de diepte. Genade is niet goedkoop. We zijn allen geroepen tot navolging. Daarom is er dringend bezinning nodig op gemeente-zijn, een proces van bewustwording om te ontdekken dat het anders moet.”

Die woorden brengen hem terug bij zijn roeping. „Ik red het niet uit mezelf, het ambt draagt me. Ik heb een roeping van God gekregen. Hij gaat door. Zijn Woord heeft kracht, ook in deze tijd.”


Ds. C. B. Stam

Cornelis Bertus Stam werd op 17 april 1959 in Apeldoorn geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht.

Op 30 september 1990 werd hij bevestigd in de hervormde gemeente in Kamperveen, zijn eerste gemeente.

Daarna stond ds. Stam in Harderwijk (1995), Papendrecht (2001) en Woudenberg (2006). Sinds 2013 is hij verbonden aan de hervormde gemeente te Veenendaal.

Het predikantsechtpaar Stam heeft drie kinderen.


Zie ook:

Ds. C.B. Stam doet intrede in Veenendaal (De Waarheidsvriend, 07-11-2013)

Ds. C.B. Stam neemt afscheid van Woudenberg (De Waarheidsvriend, 17-10-2013)

Ds. C.B. Stam doet intrede te Woudenberg (De Waarheidsvriend, 07-09-2006)

Ds. C. B. Stam neemt afscheid van Papendrecht (De Waarheidsvriend, 31-08-2006)

Ds. Stam doet intrede in herv. Papendrecht (Reformatorisch Dagblad, 25-06-2001)

Afscheid ds. C. B. Stam van Harderwijk (De Waarheidsvriend, 28-06-2001)

Intredeverslag ds. Stam in gemeente Harderwijk (De Waarheidsvriend, 23-02-1995)

Afscheidsdienst ds. Stam van de hervormde gemeente Kamperveen (De Waarheidsvriend, 09-02-1995)

Kand. C. B. Stam doet intrede in herv. Kamperveen (Reformatorisch Dagblad, 01-10-1990)