Ds. Buijs: Spreek publiek over The Passion Nunspeet

Ds. P. D. J. Buijs. beeld RD, Anton Dommerholt

In Nunspeet wordt volgende week vrijdagavond een lokale versie van het muziekspektakel The Passion opgevoerd. Zes predikanten uit de gemeente Nunspeet hebben in een open brief opgeroepen tot „een waardig protest.” Ds. P. D. J. Buijs: „Je weet nooit wat er gebeurt.”

„Wij hebben het niet voor mogelijk gehouden dat iets dergelijks in Nunspeet zou kunnen plaatsvinden”, schrijven de zes predikanten uit Nunspeet en Elspeet in een open brief aan alle inwoners van de gemeente. „Een dergelijk evenement komt ons provocerend over in een gemeente waarin de SGP de grootste partij is.”

In The Passion wordt de lijdensweg van Christus nagespeeld door acteurs, waarbij popnummers het verhaal ondersteunen. Ook trekt een kruisstoet door het dorp. Zanger Yko Hoekstra vertolkt de rol van Jezus.

„Van het teerste deel van ons geloof wordt een publieksevenement gemaakt”, schrijven de predikanten – de hersteld hervormde ds. C. M. Buijs, de christelijke gereformeerde ds. P. D. J. Buijs, de hervormde ds. G. Herwig en ds. M. van Kooten en de Gereformeerde Gemeentenpredikanten ds. G. van Manen en ds. A. Schot. Het naspelen van Jezus’ lijden „wordt door ons als godslasterlijk ervaren.”

De zes schreven hun brief vorige maand toen de vergunning voor The Passion moest worden afgegeven. Namens „duizenden Nunspeters” gingen ze op 14 februari in gesprek met de burgemeester. In hun schrijven roepen de predikanten de inwoners van Nunspeet op hun stem te laten horen en de petitie ”Stop de Passion” te ondertekenen. Donderdag gaat een afvaardiging in gesprek met organisator RTV Nunspeet.

Maandagmorgen stond de teller van alle reacties op ruim 4300, zegt ds. P. D. J. Buijs desgevraagd. „Meer dan we hadden verwacht. Het leeft massaal. Daar ben ik blij mee.”

Waarom koos u voor de vorm van een open brief door predikanten?

„Het gaat om het teerste van ons geloof: het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus. Zondige mensen gaan de zondeloze Heiland naspelen. Dat is majesteitsschennis. De kerkenraden van de verschillende kerken hebben ook gereageerd, en de SGP heeft vragen gesteld. Maar wij vonden dat wij in deze teergevoelige zaak als predikanten ook publiek moesten spreken.”

Krijgen jullie negatieve reacties?

„Persoonlijk heb ik er nog niets van gemerkt. Degene die de actie coördineert heeft wel wat negatieve reacties gekregen. Op de sociale media kwam ook het een en ander langs. Gelukkig is er vrijheid van meningsuiting. Dat sommigen spreken van intolerantie, begrijp ik niet. Je mag in ons land op een legale manier protest aantekenen tegen iets waar je grote moeite mee hebt. Overigens krijgen we ook bijval van ongedachte zijde, van mensen die zich geen orthodox christen noemen.”

Er zijn ook kerken in de gemeente Nunspeet die de komst van The Passion juist steunen.

„Toen we de brief wilden opstellen merkten we dat er inderdaad pastores zijn die The Passion wel steunen. Hierover moeten we zeker nog eens met elkaar in gesprek, om wederzijdse argumenten uit te wisselen. Hoe kan het dat de een vindt dat je van het allerheiligste geen spektakel mag maken, terwijl de ander denkt dat dat wel kan? Zelf zeg ik altijd: we moeten niet wijzer willen zijn dan de Heere. In de Griekse wereld van die tijd koos Hij ook niet voor het theater, maar voor de verkondiging. De dwaasheid van de prediking, zegt Paulus. Juist als het gaat over het kruis.”

RTV Nunspeet zegt desgevraagd dat het evenement „natuurlijk” doorgaat, omdat driekwart van de Nunspeters vóór zou zijn. Wat verwacht u van het gesprek donderdag?

„Het zou kunnen zijn dat ze dusdanig onder de indruk zijn, dat ze in ieder geval dit volgend jaar niet weer hier organiseren. En misschien bereiken we wel dat het wordt afgelast. Je weet nooit wat er gebeurt. Daar mag je op blijven hopen en om bidden.”

Wat gaat u op 23 maart doen als het spektakel toch doorgaat?

„We zullen niet de straat opgaan, geen protest laten zien, niet de barricaden op. Het zal voor velen een gebedszaak zijn. Ook om ons te verootmoedigen voor de Heere, over het feit dat zoiets in onze gemeente kan plaatsvinden.”