Ds. Blom neemt afscheid van hervormd Barneveld

Ingang van de Oude Kerk in Barneveld. beeld RD, Anton Dommerholt

Ds. L. P. Blom heeft zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente van Barneveld (wijk 5).

In zijn afscheidspreek stond de predikant stil bij Handelingen 11:23, waarin het gaat over de uitbreiding van het Evangelie in Antiochië en de komst van Barnabas naar deze stad.

Het thema van de preek was ”Houd Me vast!”

Ds. Blom werd in de dienst toegesproken door locoburgemeester A. de Kruijf (namens de burgerlijke gemeente), ds. J. van Rumpt (namens het ministerie van predikanten en als toekomstig consulent), ouderling M. Morsink (namens de algemene kerkenraad en de classis Veluwe) en door voorzitter M. Hazeleger van de wijkkerkenraad.

Ds. Blom heeft bijna zeven jaar in Barneveld gestaan. Hij vertrekt naar de hervormde gemeente van Rijssen (wijk 1).