Ds. A. van der Stoel: Pionieren als experiment kan ook gigantisch mislukken

Kerk in Amsterdam
Ds. André van der Stoel in de keuken van zijn flat in de Bijlmer. Hier vinden de pioniersactiviteiten plaats, de teksten op de wand getuigen daarvan. beeld RD, Henk Visscher

Aan de robuuste keukentafel in zijn appartement in de Amsterdamse Bijlmer vertelt ds. André van der Stoel (28) over zijn werk in de jonge pioniersgemeente Thuis in Zuidoost. „Soms denk ik: wat doe ik hier? Ik snijd en kook en praat over het weer.”

De afgelopen drie maanden stond de deur van het appartement aan de Chestertonlaan elke donderdagmiddag open. „We hebben elke week vanaf vier uur inloop, daarna koken en eten we met elkaar en is er een avondprogramma”, aldus de predikant en voortrekker van de pioniersplek binnen de Protestantse Kerk in Nederland in de Bijlmer. „Het is een zoektocht hoe je het geloof hierin een plekje geeft. Maar toch, elke ontmoeting is bijzonder.”

Onbereikte groep

Zo’n tien jaar geleden stopte Van der Stoel –die een Gereformeerde Bondsachtergrond heeft– met zijn studie tandheelkunde om theologie te gaan studeren. „Ik voelde me geroepen om predikant te worden, maar ik wist niet of ik wel in die rol zou passen.”

Toen hij zag dat in de Bijlmer een groot aantal studenten geen aansluiting vond bij de kerk, wilde hij zich graag inzetten voor deze onbereikte groep. Vanuit de protestantse gemeente Amsterdam-Zuidoost werd het initiatief genomen om een pioniersplek te starten. Ds. Van der Stoel werd voortrekker, voor één dag in de week. Hij vormt samen met Corine Noordzij het pioniersteam van Thuis in Zuidoost.

pionieren

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen.

De belangrijkste les van het afgelopen jaar was voor ds. Van der Stoel het loslaten. „Het is echt een zoektocht, je wilt toch zo veel mogelijk mensen bereiken en het goede nieuws met hen delen.” Dat is voor hem vooral „een kwestie van leren vertrouwen op God.” „Ik ben wat dat betreft ook niet altijd een voorbeeldgelovige, maar wij hoeven de kerk ook niet te redden, dat doet God. We hoeven Hem alleen maar te vertegenwoordigen waar Hij afwezig lijkt. God is onderweg, en wij mogen in Zijn werk een plek hebben.”

Pionieren is geduld hebben, zegt de predikant „Je kunt je afvragen of het allemaal wel christelijk genoeg is, het met elkaar eten en koffiedrinken. Die vraag mag gesteld worden, maar in vertrouwen, niet als een soort meetlat. We hebben die gedachte zeker in ons achterhoofd en zoeken hoe we God ter sprake kunnen brengen. Als blijkt dat dit niet de juiste methode is, dan is dat jammer, maar goed.” Lachend: „Pionieren als experiment kan immers ook gigantisch mislukken.”

Hoewel bijeenkomsten aan een keukentafel niet direct aan een kerk doen denken, is de verbinding met de moedergemeente heel belangrijk, aldus ds. Van der Stoel. „De bestaande kerk mag nooit zomaar worden afgewezen, maar als de kerken erin zouden slagen om iedereen aan te spreken, zou ons werk niet nodig zijn. De drempel van de kerk is voor niet-gelovigen veel te hoog.”

Wisselwerking

Regelmatig gaat de predikant voor in de protestantse gemeente in Amsterdam-Zuidoost. Vanaf september neemt hij ook de rol van parttimepredikant van de oude lutherse kerk aan het Spui op zich. „Het pionierswerk is niet genoeg om van te leven, en ik ben dankbaar dat ik daarnaast dit beroep kreeg. Juist de wisselwerking tussen het traditionele voorgaan en het pionieren is voor mij heel vruchtbaar.”

Wanneer is pionierswerk geslaagd? Een terechte maar lastige vraag, vindt ds. Van der Stoel. „We hebben vaak de neiging te economisch naar het pionierswerk te kijken. Je kunt nooit zien wat één ontmoeting in iemands leven gedaan heeft.”

Thuis in Zuidoost

Wat:

Pioniersplek Thuis in Zuidoost, in de Amsterdamse Bijlmer

Wie:

Ds. A. van der Stoel (28) als voortrekker, vanuit de protestantse gemeente Amsterdam-Zuidoost

Waar:

Chestertonlaan 138

Opgericht:

10 december 2017

Pionieren in de hoofdstad

Een pioniersplek kan allerlei vormen aannemen. In Amsterdam zijn meer dan een dozijn pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland te vinden, variërend van cafeetjes tot inloophuizen. Deze gemeenschappen zijn vaak gericht op jonge mensen die het contact met de kerk zijn verloren en willen het Evangelie verspreiden onder mensen die niet zomaar een kerk binnen zouden stappen, zo meldt de website van de Protestantse Kerk in Nederland. Ds. Van der Stoel: „Waar het in veel gemeenten draait om de viering in de kerkdienst en er daarna pas plaats is voor de onderlinge gemeenschap, beginnen wij met die gemeenschap en hopen we dat het uitloopt op vieren.”

zomerserie Kerk in Amsterdam

Dit is het achtste deel van een serie over de rol die de kerk in Amsterdam –ooit een gereformeerde stad– anno 2018 nog speelt.