Ds. A. Schot voorzitter deputaatschap voor Israël GG

Ds. A. Schot. beeld RD, Anton Dommerholt

Ds. A. Schot (Nunspeet) is donderdag tot nieuwe voorzitter van het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten gekozen.

Hij volgt ds. C. J. Meeuse op in verband met diens emeritaat. Ds. Meeuse was vanaf de oprichting van het deputaatschap in 1996 onafgebroken voorzitter. Hij blijft nog wel lid van het deputaatschap.

Ds. A. P. Baaijens (Aagtekerke) werd gekozen als nieuwe tweede voorzitter. Hij volgt ds W. Silfhout op die vorig jaar met emeritaat ging. Ook ds. Silfhout blijft lid van het deputaatschap.