Ds. A. J. Britstra doet intrede in hersteld hervormd Nieuw-Lekkerland

Ds. A. J. Britstra is dinsdagmiddag bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente te Nieuw-Lekkerland e.o.. Hij kwam uit Maartensdijk.

In de bevestigingsdienst ging ds. R. W. Mulder uit Montfoort voor. Hij preekte over 2 Timotheüs 2:1-3, met als thema: ”Geroepen tot de dienst van genade”.

Ds. Britstra deed ’s avonds intrede met de woorden uit 1 Korinthe 1:23-24. Het thema was: ”Het belangrijkste werk op aarde is de gekruisigde Christus verkondigen”.

Aansluitend werd de predikant toegesproken door burgemeester D. van der Borg namens de gemeente Molenlanden, door consulent B. D. Bouman namens de classis West, en door ouderling G. Gouman namens kerkenraad en gemeente.

De gemeente zong ds. Britstra Psalm 37:2 toe. Hierna sprak de predikant een dankwoord uit.