Dr. Visser: Talkshow Pauw spreekt ongenuanceerd en ondeskundig over Bijbel

Dr. P. J. Visser. beeld RD, Henk Visscher

Het televisieprogramma ”Pauw” spreekt op „ongenuanceerde en ondeskundige wijze” over de inhoud van de Bijbel. Dr. P. J. (Paul) Visser, predikant van de hervormde Noorderkerkgemeente te Amsterdam, legt hier de vinger bij in een brief aan Jeroen Pauw die hij vorige week op de website van de Noorderkerk plaatste.

Dr. Visser wilde maandagmiddag desgevraagd geen commentaar op zijn schrijven geven – hij wil het gesprek met Pauw niet via de pers voeren.In zijn brief refereert de predikant aan een uitzending op 24 november Pauw voerde toen in zijn talkshow een gesprek met Wissam Feriani, oprichter van het platform Islamic Empowerment. Ds. Visser heeft waardering voor de wijze waarop Pauw probeerde een punt op tafel te krijgen, met name over de dreiging van geweld door groepen moslimjongeren. Jammer vindt hij het echter dat Pauw uiteindelijk afsloot met de zin: „Wij weten allemaal, als je je er een beetje in verdiept, dat die boeken verschrikkelijk zijn, en ze roepen allemaal op tot geweld”, waarbij de tv-presentator de Koran, de Thora en de Bijbel op één hoop veegde. Volgens dr. Visser werd dat veroorzaakt door het feit dat Wissam Feriani telkens de inhoud van de Koran vereenzelvigde met de Thora en de Bijbel.ANP-34041802Het gif van de godsdienst: drie uitspraken van Jeroen Pauw over religie

Negatief oordeelHet heeft dr. Visser verbaasd, schrijft hij in zijn brief, dat er in een programma op de publieke omroep „op zo’n ongenuanceerde en ondeskundige wijze” gesproken wordt over de inhoud van de Bijbel. „Daar ligt impliciet een negatief oordeel in besloten over een substantieel deel van onze samenleving, voor wie de Bijbel een bron van geloof en inspiratie is.”Juist een programma als Pauw, dat wil bijdragen aan een weloverwogen meningsvorming, zou zich volgens de Amsterdamse predikant daar niet schuldig aan moeten maken. „Hiermee doet u, wellicht zonder het uzelf bewust te zijn, hetzelfde als wat u anderen verwijt: u brengt medemensen vanuit een ongefundeerde ‘fundamentalistische’ uitspraak in diskrediet, bevordert vooroordelen jegens elkaar en zet het samenleven in verscheidenheid, met zo goed mogelijk begrip van elkaars overtuigingen, verder onder druk.”De LevendeDr. Visser werpt de vraag op in hoeverre er in het Varaprogramma ruimte is voor het andere verhaal, wat recht doet aan de inhoud van de Bijbel en aan het geloof van christenen vandaag. „Juist als predikant in Amsterdam ontdek ik meer dan ooit dat het er zowel in de Bijbel als tot op de dag van vandaag omgekeerd aan toe gaat: de Levende dringt zich niet op met geweld (al zijn kerken door hun optreden in belangrijke mate debet aan deze beeldvorming), maar heeft lief als geen ander.”Desgevraagd zei een woordvoerder van het programma maandagmiddag zich te beraden op een reactie op de brief van dr. Visser.In 2011 wijdde het blad Filosofie een analyse aan de „religiekritiek” in het programma van –toen nog– Pauw & Witteman. De auteur, Noortje ter Berg, constateerde toen dat er in het programma „overduidelijk van het gelijk uitgegaan” wordt, „in dit geval de overtuiging dat God niet bestaat. Religiekritiek krijgt zo zelf de vorm van waarheidsclaim.”