Dr. Van Kooten: Postmodernisme gaat het huwelijk niet voorbij

Dr. R. van Kooten sprak vrijdag in Gouda over het huwelijk. beeld RD

Het postmodernisme heeft ook het christelijk huwelijk niet ongemoeid gelaten, aldus dr. R. van Kooten. „Het geheim van het verbond tussen man en vrouw wordt door het postmodernisme genivelleerd.”

Dr. Van Kooten, docent aan het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hield vrijdagavond in Gouda een openbaar college. De organisatie was in handen van het HHS, in samenwerking met Studium Generale van Driestar educatief.

Dr. Van Kooten sprak over ”Christelijk postmodernisme in ons huwelijk”. Aan het postmodernisme gaat het modernisme vooraf, stelde hij. De docent homiletiek en ethiek noemde het absurd dat verschillende onderzoekers menen dat de Reformatie een belangrijke oorzaak is geweest voor de ontwikkeling van de moderniteit. „Terwijl de Reformatie niet iets nieuws wilde beginnen maar beoogde terug te keren naar de Schrift en de Vroege Kerk.”

Epidemie

Postmodernisme heeft zich volgens hem ontwikkeld tot een epidemie. Het heeft zich verbreid door de hele cultuur, tot aan universiteit, maatschappij en huwelijk toe.

Postmodernisme is ongeloof in het grote verhaal, het Evangelie, aldus dr. Van Kooten. „Als christenen presenteren wij het Evangelie. Maar niet als een verhaal van anderen, hoe authentiek dat ook kan zijn.”

Volgens hem moet de kerk dit Evangelie als „metaverhaal” verkondigen.

Los van het Evangelie is de christelijke religie zonder betekenis, stelde hij. „Onze claim is dat de Bijbel het Woord van God voor allen is. Deze claim is echter diep beledigend voor de postmoderne wereldvisie.”

Ademen

Het postmodernisme bepaalt volgens dr. Van Kooten de atmosfeer van de maatschappij waarin christenen ademen en leven. „Als je je er maar goed bij voelt”, is de gedachte. Dat houdt in dat kerkmensen minder oog hebben voor regels uit de Bijbel, en ook voor alle aspecten van het zevende gebod.

„Op zichzelf hoeft ons dat niet te verbazen, omdat de Heere ons in Zijn Woord die ontwikkeling al getekend heeft”, zei dr. van Kooten. Hij wees er daarbij op hoe Christus de tijd voor Zijn wederkomst beschreven heeft als een terugkeer naar de dagen van Noach. De mensen waren bezig met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven. „In die opsomming komt het dienen van de Heere niet voor. Dat is dus uit het publieke leven verdwenen.”

Bij Lot wordt het ten huwelijk nemen en ten huwelijk geven zelfs niet meer vermeld. „Het officiële huwelijk is zelfs verdwenen uit het leven van alledag. In plaats daarvan wordt gesproken van kopen, verkopen, planten en bouwen. Het gaat om materiële expansie.”

Scheppingsorde

Volgens dr. Van Kooten wordt er niet meer aan Gods geboden en scheppingsorde vastgehouden. „Verklaart dat ook niet dat velen bij echtscheiding of homoseksualiteit beweren dat wij niet oordelen of veroordelen mogen?”

De ware gelovigen blijven echter aan Gods geboden en aan Zijn scheppingsordening vasthouden, aldus dr. Van Kooten.

In de eindtijd laat het bewaren van Gods geboden het grote onderscheid zien met de ongelovigen, stelde hij. Volgens hem neemt het huwelijk een zeer centrale plaats in in het geheel van de wereld en haar samenleven. Hij ziet voor kerken een belangrijke taak weggelegd om de geboden van God helder door te geven, ook inzake seksualiteit en huwelijk.

>>driestar-educatief.nl