Dr. Oosterhuis (GKV): We moeten erkennen dat we zelf de oorzaak van het probleem zijn

ICRC-conferentie 2017
Dr. Melle Oosterhuis beeld RD

„We moeten erkennen dat wij zelf de oorzaak zijn van het probleem van ons lidmaatschap van de International Conference of Reformed Churches”, zegt dr. M. H. Oosterhuis. „Daarom hebben we aangeboden ons lidmaatschap te beëindigen en daarmee de verlegenheid in de vergadering weg te nemen.”

De International Conference of Reformed Churches (ICRC), een koepelorganisatie van gereformeerde kerken, vergadert tot en met woensdag in het Canadese Jordan. Dr. Oosterhuis is afgevaardigde namens de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en preses van de generale synode van dit kerkverband, dat vorige maand besloot de ambten open te stellen voor vrouwen. De Orthodox Presbyterian Church (OPC) diende daarop een voorstel in tot schorsing van de GKV.

„We vinden de aanpak van de OPC ongeestelijk formeel en hebben daarom voorgesteld om inhoudelijk op de kwestie in te gaan”, zegt dr. Oosterhuis. „Maar vanuit de vergadering werd bepleit om met een schorsing een signaal af te geven richting de verontruste broeders en zusters in Nederland.”

Hoe is de sfeer op de vergadering?

„Op zich heel hartelijk. Dat maakt het zo pijnlijk. Je voelt de verbondenheid met de broeders en zusters, en dan is het triest wat er nu gebeurt. Maar het was te voorzien. Ons besluit is niet uit de lucht komen vallen. Het heeft een lange voorgeschiedenis gehad waarbij de buitenlandse kerken herhaaldelijk hun kritisch geluid hebben laten horen.”

Toch hebben de GKV vorige week ingestemd met de nieuwe constitutie van de ICRC, waarin de afwijzing van de vrouw in het ambt expliciet was opgenomen.

„De nieuwe constitutie was een voldongen feit. Wij werden ertoe veroordeeld. Aangeschoten wild moet je niet vragen naar zijn formele stemgedrag, maar serieus nemen in zijn klacht. Die hebben we duidelijk laten horen. Onze zorg is dat de wijziging in de constitutie een fundamentalistische indruk op anderen maakt. Lidkerken worden beoordeeld op een uiterlijk kenmerk, en niet bevraagd op de inhoudelijke motivatie. En die is dat de Bijbel de ruimte laat om ook vrouwen in de ambten te laten functioneren. Vrouwen, met hun talenten en gaven, zijn instrumenten van de Heilige Geest in de zorg voor de gemeenten en de dienst van Zijn Koninkrijk.”

Er was zaterdag een uitstapje naar de Niagara-watervallen. Ik kan me voorstellen dat de sfeer wel wat bedrukt was.

„Nee, hoor. Je moet de zaak, hoe pijnlijk die ook is, ook kunnen loslaten. En daarbij heeft dit dagje uit goed geholpen. Het is overigens niet zo dat we en masse in één bus naar de Niagara Falls zijn getogen. Er waren allerlei initiatieven ontplooid door de gastgezinnen om de afgevaardigden een mooie dag te bezorgen. En dat is volop tot zijn recht gekomen.”

Ziet u niet op tegen de besprekingen die vandaag weer beginnen?

„De uitslag is redelijk te voorspellen. De voortekenen zijn zo duidelijk dat ik verwacht dat de vergadering zal kiezen voor schorsing of aanvaarding van ons aanbod om onszelf eventueel terug te trekken. Overigens is het effect van de schorsing wel beperkt. Je wordt voor vier jaar geschorst als lid, maar dat betekent alleen dat je geen stemrecht hebt. Tot de volgende conferentie zijn we gewoon actief in allerlei verbanden. Ik ben bijvoorbeeld secretaris van de theologische onderwijscommissie. Dat werk mag ik, ondanks een eventuele schorsing, blijven doen. Afhankelijk van de stand van zaken op dat moment kan de schorsing over vier jaar eventueel worden opgeheven of worden verlengd. De GKV zullen de komende tijd intern bespreken wat we met het lidmaatschap van de ICRC zullen gaan doen.”

Zie ook:

Voorstel schorsing GKV ingediend bij ICRC, Reformatorisch Dagblad (14-07-2017)