Dr. J. van Beelen wil graag het verhaal achter de kerkorde vertellen

Dr. J. van Beelen: „Het doet pijn als mensen op een verkeerde manier met elkaar omgaan.” De predikant staat 25 jaar in het ambt. beeld RD, Henk Visscher

De meeste ruzies in de kerk hebben te maken met communicatie, meent dr. J. van Beelen uit Veenendaal. „Praat met elkaar”, adviseert de predikant van de Protestantse Kerk. Op 30 september stond hij 25 jaar in het ambt.

Zijn kantoor bevindt zich aan de rand van het Veenendaalse industrieterrein. Aan de ene kant kijkt hij uit op fabrieken, aan de andere kant op weilanden. Het vertrek oogt net iets anders dan een gewone kantoorruimte. Dat komt niet alleen door de kast met theologische boeken, maar ook door de vlaggetjes met het symbool van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) erop. En door een ijzeren plaat met de tekst: ”Nederlandse Hervormde Kerk. Prov. Bureau Gelderland”.

Dr. Van Beelen kreeg de plaat mee van dat bureau toen het overging in het regionaal dienstencentrum. Met de komst van de PKN in 2004 werd hij regionaal adviseur van de classicale vergaderingen in Gelderland. Het kantoor stond eerst in Arnhem, vervolgens in Angerlo, en nu dus in Veenendaal.

Als adviseur is dr. Van Beelen aanwezig bij de vergaderingen van het breed moderamen en het bestuur van de classis, tegenwoordig niet alleen in Gelderland maar ook in een deel van Overijssel. Hij helpt de moderamina bij het nemen van besluiten, waarbij zijn kennis van de kerkorde een grote rol speelt. „Ik houd ervan met de kerkorde bezig te zijn en dingen uit te zoeken”, zegt dr. Van Beelen, „niet om de bepalingen zelf, maar om de gedachte die erachter zit. Al moet ik natuurlijk wel eerst de teksten helder hebben. Ik wil graag het verhaal achter de regels vertellen. In veel regels zit een stuk theologie: hoe we samen kerk kunnen zijn. Ik vind het mooi om dat te mogen uitleggen.”

Hulpe

De predikant vindt het belangrijk om teksten goed te lezen, niet alleen in de kerkorde maar ook in de Bijbel. „Vaak lezen we wat er staat, maar we moeten luisteren naar de tekst. Neem Genesis 2:20, waar staat dat Adam geen „hulpe” tegenover hem had. Met die „hulpe” wordt geen hulpje bedoeld. Het woord heeft in de grondtekst dezelfde betekenis als het woord „hulp” in de psalmregel „De Heer’ is mij tot hulp en sterkte.” Als je dat bedenkt, kijk je anders tegen deze tekst aan. De vrouw staat op gelijke hoogte met de man, ze zijn elkaars tegenover.”

In zijn werk heeft dr. Van Beelen te maken met verstoorde verhoudingen binnen de kerkenraad of in de gemeente. Om conflicten te voorkomen is het van het grootste belang te zorgen voor een goede communicatie, zegt hij. „Meestal gaat het niet om theologische geschillen, maar om het op een goede manier omgaan met elkaar. Het is beter om met elkaar te spreken dan tegen of over elkaar. We moeten niet te snel menen dat we weten wat de ander denkt. Als er onderlinge liefde is, kunnen grote tegenstellingen worden opgelost.”

Dr. Van Beelen kan in de regel voldoende afstand bewaren. „Het doet me pijn als mensen op een verkeerde manier met elkaar omgaan. Maar als ik na een bijeenkomst naar huis ga, kan ik het meestal loslaten. Als ik er een enkele keer mee blijf lopen helpt het me om er met andere regionaal adviseurs over te praten.”

Per 1 september volgend jaar vervalt de functie van regionaal adviseur classicale vergaderingen. De jubilerende predikant is nog weinig bezig met hoe het daarna zal gaan. „Ik kan solliciteren op de vacature van classispredikant”, zegt hij, „maar het kan ook goed zijn dat God mijn weg anders leidt. Ik ben geroepen tot predikant en preek nog steeds. Dat is mijn eerste roeping.”

Levensloop dr. J. van Beelen

Jacob van Beelen werd op 31 juli 1957 geboren in Katwijk aan Zee. Hij studeerde theologie in Leiden en was van 1988 tot 1992 onderzoeker in opleiding. In 1996 promoveerde hij op een dissertatie over het heilig avondmaal. In 1992 werd hij predikant van de hervormde gemeente van Randwijk. Dr. Van Beelen werd in 2000 benoemd tot scriba van de provinciale kerkvergadering van Gelderland. In 2004 werd die functie veranderd in regionaal adviseur van de classicale vergaderingen in Gelderland, sinds 1 oktober 2016 ook van Overijssel. Die functie vervalt per 1 september 2018. Het echtpaar Van Beelen woont in Veenendaal en heeft vier kinderen.

---

Lees ook in Digibron:

Afscheidsdienst dr. J. van Beelen te Randwijk (De Waarheidsvriend, 15-06-2000)

Dr. Van Beelen bevestigd tot scriba PKV Gelderland (Reformatorisch Dagblad, 02-06-2000)

Vraagbaak en luisterend oor - Dr. Van Beelen wil als scriba PKV Gelderland hele provincie dienen (Reformatorisch Dagblad, 04-04-2000)

Leidse dissertatie over karakter avondmaal - ,,Een avontuur met verrassende uitkomst” (Reformatorisch Dagblad, 01-02-1996)

Avondmaal als verkondiging - J. van Beelen: Zelfonderzoek behoort niet vóór maar tijdens en vanuit het avondmaal plaats te vinden (Reformatorisch Dagblad, 27-01-1996)

Herbezinning op avondmaal bepleit (Reformatorisch Dagblad, 27-01-1996)

Bevestiging en intrede ds. J. van Beelen te Randwijk (De Waarheidsvriend, 08-10-1992)