Dr. Atef Gendy: Vermijd het kruis niet

Beeld Jan van Reenen Jan van Reenen
2

Het is een heel verschil of een kerk niets wil verliezen of dat zij niets te verliezen heeft. Dr. Atef Gendy uit Egypte bepleit het laatste. „Vermijd het kruis niet.”

De directeur van het Evangelical Theological Seminary in Cairo sprak dinsdagmorgen op uitnodiging van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) voor ongeveer vijftig predikanten en voorgangers in gebouw Eben-Haëzer te Woudenberg. De theoloog, die ook tijdens de zendingsdag het woord voerde, hield een toespraak in het kader van het thema van de studiemorgen: ”Niets te verliezen, over de uitdaging kerk te zijn in deze tijd”.

Schat

Dr. Gendy schetste hoe de christelijke kerk in Egypte, met circa 10 procent van de bevolking, in een minderheidspositie verkeert. Discriminatie, angst voor vervolging en isolatie vormen de realiteit.

Maar het kan ook anders, aldus de rector van het theologisch seminarie. „Als je weet dat je bijzonder bent en dat je Gods Woord als een schat bij je hebt, kan het leven radicaal veranderen.” Het verschil tussen niets willen verliezen en niets te verliezen hebben is groot.

Christenen die niets willen verliezen, zijn vol vrees en frustratie en kunnen geen nieuwe uitdagingen aan, zei dr. Gendy. Dat is heel anders bij christenen die niets te verliezen hebben. Ze klagen niet, maar gaan de uitdagingen in de samenleving aan. Hij fundeerde deze stelling op de woorden van de Heere Jezus: „Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal om Mijnentwil, die zal het behouden” (Lukas 9:24). Dr. Gendy: „Vermijd het kruis niet. Een christendom zonder kruis is geen christendom. In de kracht van de Heilige Geest gaan zonder het kruis te kennen is onmogelijk.”

Hij ziet een veranderende houding in Egypte ontstaan doordat christenen zich meer met hun omgeving bemoeien en dienstbaar zijn aan hun (moslim)naasten en dat jonge predikanten met nieuwe bezieling naar kleine gemeenten gaan. „Christenen hebben van gematigde moslims respect ontvangen voor hun vergevingsgezinde en vredelievende houding in de afgelopen tijd. Moslimauteurs hebben dat opgemerkt en schrijven dat christenen in dat opzicht het land van dienst kunnen zijn. Door deze houding hebben de Egyptische kerken meer respect gekregen in de samenleving.”

Ballingschap

Prof. dr. Stefan Paas, hoogleraar kerkplanting en kerkvernieuwing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, stelde in zijn referaat dat de kerk in Nederland af moet van het idee dat de wereld om haar weer christelijk wordt, en van de gedachte dat christenen de wereld moeten veranderen. Hij ziet christenen die zich een slag in de rondte evangeliseren om Nederland weer christelijk te maken, wat vervolgens kan leiden tot frustratie.

Een betere optie is volgens hem om de secularisatie als een ballingschap te aanvaarden en daarin als een vreemdeling en een priester te leven. „De vreemdeling weet dat hij een beter vaderland heeft en de priester maakt contact met de wereld om zich heen. De kerk is dan geen instrument om de wereld te verbeteren maar een teken van het Koninkrijk van God. Een kerk met twintig leden die God dienen is beter dan een kerk met tweeduizend leden die God niet dienen.”


Lees ook: „Kruisdragen in Egypte dagelijkse realiteit”