Door brand verwoeste kerk Hoek heropend

Een groot videoscherm, een digitaal orgel en glas-in-loodramen geven het liturgisch centrum mede vorm. beeld Jan Dirk van Scheyen
9

Met een magazine dat in het dorp Hoek huis aan huis is verspreid, staat de protestantse gemeente van Hoek stil bij de ingebruikname van de herbouwde kerk. Afgelopen zaterdag was er een open dag, zondag vond de eerste dienst in het nieuwe bedehuis plaats.

De protestantse kerk van Hoek brandde in de ochtend van 1 januari 2015 vrijwel volledig af. Voor bijna 2 miljoen euro is de kerk nu herbouwd. Het is een licht en ruim bedehuis geworden. Ds. A. van der Maas is trots. „Het gebouw is heel herkenbaar als kerk en is toch van moderne snit.”

De nieuwe kerk –ontworpen door RoosRos Architecten– biedt plaats aan 215 mensen, maar wanneer de glazen scheidingswand tussen de ontvangstruimte en het koor wordt weggeschoven, kunnen er nog 85 stoelen bij.

Na de brand bleef alleen de toren gedeeltelijk staan, de rest van het gebouw moest worden gesloopt. Hoe mooi het nieuwe gebouw ook is, het is even wennen, erkent ds. Van der Maas. „De ziel moet er nog een beetje in komen.”

Bij de brand gingen twee zaken niet verloren: een grote Bijbel en de doopvont. Die bevinden zich nu als tastbare herinnering aan de brand in de kerk. De doopvont is voorzien van een nieuwe glazen doopschaal die werd gemaakt door koster Mattie de Schepper. De nog zwartgeblakerde doopvont kreeg een perspex omhulsel.

Ook de Bijbel doorstond de vlammenzee vrijwel ongeschonden. Deze was wel doorweekt met bluswater, maar zes weken in de vriezer bij ds. Van der Maas thuis voorkwam dat de Bijbel door schimmel werd aangetast. Nu ligt de Bijbel op de avondmaalstafel, geopend bij Jesaja 43:2: „Moet je door het water gaan, Ik ben bij je; of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.”

Ds. Van der Maas: „Dat de doopvont en de Bijbel zijn behouden is een teken van bemoediging. Zo beleef ik het.”

De sobere avondmaalstafel en preekstoel zijn gemaakt van blank vurenhout. „Ze zorgen voor een mooie eenvoud in de kerk.”

Twee gebrandschilderde glas-in-loodramen uit de verwoeste kerk zijn terug, zij het niet in originele vorm. De oorspronkelijke gingen bij de brand verloren, maar aan de hand van foto’s maakte een glasbewerkingsbedrijf ze vakkundig na. De ramen werden bekostigd uit de crowdfundingsactie voor de kerk die ruim een ton opbracht. Daarvan werd 30 mille bestemd voor de glas-in-loodramen.

De nieuwe kerk heeft een bovenzaal van waaruit je door hoge ramen zicht hebt op het koor. Daar bevindt zich ook een opvangruimte voor kinderen en een zaal waar Bijbelkringen plaatsvinden. In de toren –met een nieuwe spits– komt op de begane grond een mortuarium.

Op 4 december werd de akoestiek in de kerk getest tijdens een proefdienst, waaraan in kleine kring ruchtbaarheid was gegeven. Het kerkorgel is geheel digitaal. „Het is prachtig, dit orgel klinkt als een authentiek pijporgel.”

Opvallend is het videoscherm voor in de kerk. Daarop worden tijdens diensten liedteksten geprojecteerd, maar er kunnen ook filmpjes worden vertoond. Ds. Van der Maas zegt dat de kerk ook moet worden gezien als een multifunctioneel gebouw waar jong en oud terechtkan. Zo draagt het bedehuis bij aan de leefbaarheid van het Zeeuws-Vlaamse dorp met ruim 3000 inwoners.

Ter gelegenheid van de ingebruikname van het bedehuis liet de protestantse gemeente in Hoek een magazine van 36 pagina’s maken over de herbouw. Ds. Van der Maas: „In de oude kerk is zo veel beleefd. Er werd gedoopt, getrouwd, afscheid genomen van overledenen, gebeden. Ook deze nieuwe kerk zal een eigen ziel krijgen, maar daar is tijd voor nodig.”

----

Kerkgangers onderdak bij vrijgemaakten

Al heel snel na de brand stelde de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Hoek haar 
kerkgebouw ruimhartig 
ter beschikking voor de diensten van de protestantse gemeente. De eerste eredienst daar was op zondagmorgen 
4 januari 2015.

Drie maanden na de brand werd er een noodkerk in gebruik genomen. De tijdelijke kerk stond achter de afgebrande kerk en bestond uit enkele tijdelijke units.

De exacte oorzaak van de brand is nooit achterhaald. Het vermoeden bestaat dat een zwevende Chinese lampion in een luchtkoker van pvc op het dak terecht is gekomen. Dat heeft smelting veroorzaakt, waardoor de smeulende lampion onder de kap van het dak en uiteindelijk tussen de houten kerkbanken terechtkwam, waar de vlammen vrij spel kregen.

----

Lees ook in Digibron

Financiering herbouw kerk Hoek rond (Reformatorisch Dagblad, 10-12-2015)

Herbouw kerk Hoek (Reformatorisch Dagblad, 04-06-2015)

„Nieuwe kerk Hoek begin 2017 gereed” (Reformatorisch Dagblad, 12-03-2015)

Emoties bij sloop afgebrande kerk Hoek (Reformatorisch Dagblad, 15-01-2015)

Kerkbrand treft Hoek in het hart - Scriba in Zeeuws-Vlaams dorp: De preekstoel, het orgel, alles is weg (Reformatorisch Dagblad, 02-01-2015)