Directeur Open Doors: Christenvervolging veel meer dan geweld

Ruud Kraan, directeur van Open Doors Nederland. beeld Open Doors

Christenvervolging is veel meer dan openlijk geweld tegen christenen, zegt Ruud Kraan, directeur van Open Doors Nederland.

In de vijftig landen die op de 25e ranglijst van Open Doors staan, hebben in totaal 215 miljoen christenen in sterke of zeer sterkte mate te maken met vervolging. „Van hen heeft maar een klein percentage te maken met marteling, verkrachting of moord”, aldus Kraan. „Maar psychische druk op mensen heeft minstens zo veel effect als openlijk geweld. Daarom maken we ook onderscheid tussen de effecten van de islam en de extremistische islam of de gewelddadige islam. Vervolging als gevolg van de ‘gewone’ islam is sluipend en minder zichtbaar, maar kan ook heel verstikkend zijn.”

 

Het zichtbare geweld tegen christenen nam vorig jaar af. Is het gevaar van de gewelddadige islam verminderd?

„Er zijn vorig jaar inderdaad beduidend minder christenen vermoord om hun geloof: 1207, tegen 7106 in het jaar daarvoor. Er zijn ook de helft minder kerken vernield. Een belangrijke reden daarvoor is dat veel christenen zijn weggevlucht uit Irak en Syrië. Het geweld kan echter zomaar weer oplopen. Wie zegt dat er dit jaar niet in hart van Afrika nieuwe golven van geweld ontstaan? Wij maken ons bijvoorbeeld grote zorgen over de situatie in Zuid-Sudan. Ook in India neemt het aantal gewelds­incidenten toe.”

20170111-DKkrk-ChristenvervolgingVervolging christenen neemt wereldwijd toe

Er zijn ook andere etnische en religieuze minderheden die te maken hebben met vervolging. Gaat er niet te veel aandacht uit naar christenen?

„Je kunt KWF Kankerbestrijding verwijten dat ze zich niet bezighoudt met longziekten of alzheimer, maar dat vind ik niet aan de orde. Gelukkig zijn er meer organisaties die aandacht vragen voor minderheidsgroepen. Zo kwam het Humanistisch Verbond met een ranglijst voor de vrijheid van eigen overtuiging. Amnes-ty International pakt de volle breedte, wij richten ons door onze geschiedenis op christenen wereldwijd. Het gaat bovendien om een grootschalig probleem dat 215 miljoen mensen treft.”

 

Heeft de ranglijst ook nadelen?

„In een aantal landen die op de lijst staan, is men daar echt niet blij mee. Dat kan leiden tot extra druk op christenen. Ik merk die zorg bij onze veldwerkers. Het kan gebeuren dat in sommige landen extra mensen opgepakt worden.”

 

Wat kunnen christenen in Nederland doen met de ranglijst?

„Laat je voeden door de verhalen uit de vervolgde kerk. Laat je ook voeden door de geloofsboodschap die deze christenen met je te delen hebben. Ik heb het voorrecht om ze op reizen te ontmoeten en ze inspireren mij telkens weer. De vervolgde kerk lijdt vaak in stilte. Christenen in Noord-Korea kunnen hun stem niet verheffen. Laten wij dat doen door onze stem te verheffen naar de Heere God en in het publieke domein.”