„Diaken moet met voeten in de klei staan”

Diaconaal consulent Derk Jan Poel. beeld Diaconaal Steunpunt Zwolle

Diaconieën die advies nodig hebben, kunnen terecht bij het Diaconaal Steunpunt in Zwolle. Dat biedt informatie en training op maat. In Zwolle wordt donderdag de bijeenkomst ”Yes, ik ben diaken!” gehouden.

Volgens Derk Jan Poel, als diaconaal consulent het gezicht van het Diaconaal Steunpunt, is het ontstaan doordat veel vrijgemaakt gereformeerde diakenen om ondersteuning vroegen. Na een besluit van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt ging het in 1997 van start. Sinds 2012 zijn ook de Nederlands Gereformeerde Kerken erbij aangesloten.

Het steunpunt werkt op diverse terreinen samen met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Bijvoorbeeld elk jaar rond de landelijke diaconale dag. Samen met de Protestantse Kerk in Nederland is het diaconaal-missionaire project ”Kerk in de buurt” opgezet.

Van welke diensten wordt veel gebruik gemaakt?

„Naast de website is onder meer de videocursus ”Bloeiend diaconaat” in trek. Diakenen gaan hiermee drie avonden zelf aan de slag. Ze nemen tijd voor bezinning en bewustwording. Inmiddels hebben 500 diakenen deze cursus –ook hierin werken we samen met de CGK– gevolgd. Hun reacties waren erg positief.”

Waarin veranderde het diaconale werk in de loop der jaren?

„Het Diaconaal Steunpunt is opgericht om diakenen toe te rusten. Sindsdien kwam er steeds meer oog voor het feit dat ook een gemeente als geheel geroepen is om diaconaal te zijn. Hierdoor kreeg een diaconie steeds meer de taak om een gemeente te stimuleren tot diaconale werkzaamheden, in plaats van die alleen zelf uit te voeren. De uitkomsten van een onderzoek in 2014 hebben vervolgens geleid tot een visie op diaconaal missionair kerk zijn. Het Evangelie wordt gedeeld in woord en daad.”

Wat houdt dat diaconale werk in?

„Diaconaat gaat over het helpen van de naaste in nood en over het je inzetten voor rechtvaardige verhoudingen. Dat uit zich vaak op een praktische manier, maar het ligt heel dicht tegen het hart van het Evangelie. Daarom is het van belang dat ook predikanten zich nauw betrokken voelen bij het diaconaat van de gemeente.”

Welk profiel moet een diaken tegenwoordig hebben?

„Vroeger waren diakenen vooral praktisch ingestelde mensen, over het algemeen geen praters. Nu een diaconie meer de taak heeft om de gemeente te stimuleren tot diaconaal werk, zijn ook andere vaardigheden nodig. Maar elke diaken moet met zijn voeten in de klei staan en ervaring hebben met het werk waar hij anderen enthousiast voor wil maken. Zelf een stimulerend voorbeeld zijn in gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid.”