Diaconie steeds vaker in beeld

Daklozen voor het pand van de Protestantse Diaconie Amsterdam voorafgaand aan de Daklozendag in 2008. beeld ANP

Arme mensen weten de weg naar de hulpverlening niet goed te vinden. Regels en procedures maken het moeilijk voor hen. Ze weten de weg naar de kerk echter wel te vinden.

Dat blijkt vrijdag uit het onderzoek ”Armoede in Nederland” van het Knooppunt Kerken en Armoede. Bureaucratie is een grote veroorzaker van armoede. Dat rapport is vrijdag gepresenteerd in de Pauluskerk in Rotterdam.

De voormannen van de twee grootste kerken in Nederland, de rooms-katholieke bisschop Gerard de Korte en scriba dr. René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) overhandigden de resultaten van het onderzoek aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mensgericht

In vergelijking met de resultaten van vorig onderzoek uit 2016 valt op dat de diaconale hulpverlening rond armoede is toegenomen.

De diaconale organisaties werken laagdrempelig en mensgericht. De hulpverlening vindt vooral plaats in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en organisaties. De gezamenlijke kerken gaven vorig jaar bijna 41 miljoen euro uit aan armoedebestrijding.

En dat terwijl het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) eerder becijferde dat alle arme gezinnen samen per jaar 2,2 miljard euro nodig hebben om uit de financiële problemen te komen.

De achtste editie van het driejaarlijkse onderzoek van kerken rondom armoedebestrijding laat zien dat kerkelijke vrijwilligers zo’n 1,3 miljoen uur besteden aan ondersteuning aan arme mensen. Als men al dit werk zou laten verrichten door professionele dienstverleners, zijn er 853 fulltime beroepskrachten nodig op basis van een 36-urige werkweek.

Verschuiving

Steeds meer mensen deden een verzoek om hulp bij de kerken. In de top tien van meest genoemde groepen die door kerken geholpen worden, vond sinds 2012 een verschuiving plaats. Stonden eerst ”mensen zonder betaald werk” bovenaan, nu zijn dat asielzoekers en vluchtelingen.

Uit het rapport blijkt ook dat de financiële positie van vooral alleenstaande ouders met kinderen en mensen met psychische problemen of een chronische ziekte of beperking nog steeds slecht is. Zij doen het meest een beroep op diaconale financiële hulp.

Meta Floor, specialist armoede van de PKN, vindt het aan de ene kant „fantastisch” dat er meer geld naar armoedebestrijding gaat, hoewel kerken wel krimpen. Maar als zoveel mensen bij de kerk aankloppen voor hulp, gaat er volgens haar „iets niet goed” bij de overheid.

Laaggeletterden en psychiatrische patiënten hebben er volgens Floor moeite mee om formulieren en procedures te begrijpen.

Daardoor raken ze verder in de problemen, bijvoorbeeld als ze boetes moeten betalen aan de Belastingdienst als ze hun aangifte verkeerd hebben ingevuld.„En de geldpotjes die zijn bedoeld om hen te helpen, weten ze vaak niet te vinden.”