Dgk Mariënberg weer zelfstandig

De gereformeerde kerk (hersteld) te Mariënberg en omstreken is sinds kort geen afdeling meer, maar een zelfstandige gemeente. De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) vormen een klein kerkverband dat is ontstaan uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Dgk Mariënberg werd vorig jaar een afdeling, nadat een deel van de leden en de predikant vertrokken als gevolg van een conflict tussen ds. M. Dijkstra en de kerkenraad. Sinds ruim een jaar kerken deze predikant en een deel van de gemeente in de Sionskerk.

Begin dit jaar oordeelde de generale synode van De Gereformeerde Kerken (hersteld) dat de kerkenraad in het conflict „eigenmachtig en onterecht” heeft gehandeld en dat er weer kon worden gewerkt aan een zelfstandige toekomst van dgk Mariënberg.

Met hulp van dgk Emmen/Assen en onder begeleiding van de classis Noord-Oost zijn de ambten weer ingesteld.

Recent gaf de classis toestemming aan de gereformeerde kerk (hersteld) te Mariënberg om over te gaan tot volledige verzelfstandiging. Het betekent dat deze gemeente geen wijkgemeente meer is van dgk Assen/Emmen.