Deel kerkenraden verwacht blijvende verandering uitzendingen door crisis

Kerk op afstand
Vier van de vijf gemeenten die deelnamen aan RD-onderzoek veranderden de manier van diensten uitzenden sinds de crisis. beeld Bethlehemkerk Den Haag

De coronacrisis leidde in veel gemeenten tot veranderingen in de manier waarop kerkdiensten worden uitgezonden. Maar zijn deze ook blijvend? In een peiling van het Reformatorisch Dagblad verwacht een derde van de kerkenraden van wel.

De vragenlijst, die vorige maand is ingevuld door 373 kerkenraden, ging in op kerk-zijn in coronatijd. Daaruit blijkt dat in vier van de vijf deelnemende gemeenten een verandering in de manier van uitzending heeft plaatsgevonden sinds de crisis; zo stapte de helft over op beelduitzendingen.

De vraag is in hoeverre deze veranderingen blijvend zijn, of worden gezien als „noodmaatregel” die na de crisis weer zal worden teruggedraaid. Een derde van de respondenten (34 procent, 128 kerkenraden) verwacht dat het gaat om een blijvende verandering. Zo geven 74 kerkenraden (20 procent) aan dat beelduitzendingen na de crisis zullen blijven. Een kleine groep (4 kerkenraden, 1 procent) blijft na de crisis via internet uitzenden, terwijl dat voorheen niet gebeurde.

„Beeldverbinding is blijvend”, schrijft een scriba. „We zien niet of nauwelijks risico dat mensen na het einde van de maatregelen thuisblijven voor een beeldverbinding. Als iets duidelijk wordt, is het dat samenkomen in een kerk veel waardevoller is, dan soms werd aangenomen.”

Ouderen

Zo’n 40 procent van de gemeenten (150 kerkenraden) verwacht geen blijvende verandering. Van deze groep geven 29 kerkenraden (8 procent) aan dat de beelduitzendingen na de crisis niet zullen doorgaan. Ongeveer 9 procent (35 kerkenraden) zegt dat als de maatregelen volledig zijn opgeheven, weer wordt teruggegaan naar de situatie van voor de crisis. Een kleine groep (4 procent, 15 kerkenraden) geeft aan dat na de crisis de uitzendingen die nu openbaar zijn, weer besloten zullen zijn.

„Nee, het enige verschil met de oude situatie is dat uitzendingen nu voor iedereen te beluisteren zijn”, schrijft een ambtsdrager. „Zodra de mogelijkheid er weer is voor iedereen om naar de kerk te gaan, gaan we terug naar de oude situatie. Argumenten voor de oude situatie zijn na de coranacrisis nog steeds valide.”

In 95 kerkenraden (25 procent) geeft men aan nog niet te weten of veranderingen blijvend zijn, bijvoorbeeld omdat het bezinningsproces nog volop aan de gang is. „Dit moet nog worden besproken, maar iets terugdraaien is lastig”, geeft een scriba aan. Een andere ambtsdrager schrijft: „Wij denken het wel, maar we zullen daarover nog moeten besluiten. De suggestie is nu om bijzondere diensten als een uitvaart en huwelijk altijd óók met beeld aan te bieden. Daarnaast om het beeld verder alleen achter een code beschikbaar te stellen voor degenen die een langere periode niet naar de kerk kunnen.”