De preek van ds. C. J. Droger: Met het uittypen was ik zes uur bezig

De preek
Ds. C.J. Droger. beeld Sjaak Verboom

Op dinsdagmorgen bereidt ds. C. J. Droger (Christelijke Gereformeerde Kerken, Vlaardingen) voor de komende zondag zijn preken voor. Voor één preekschets rekent hij ongeveer een uur. Aan het einde van de ochtend heeft hij dan ook twee schetsen klaarliggen, plus de liturgie van de diensten. De rest van de week blijven de preken in zijn gedachten, en op zaterdagavond en zondagmiddag leest hij commentaren of preken die bij het gekozen tekstgedeelte passen.

De eerste jaren van zijn predikantschap schreef hij zijn preken helemaal uit, op advies van prof. W. H. Velema, die vond dat dit de eerste vijf jaar de gewoonte moest zijn. „Een preek maken kostte hierdoor veel meer tijd”, zegt ds. Droger. „Met het uittypen van twee preken was ik wel zes uur bezig.”

Eenmaal in zijn huidige gemeente in Vlaardingen beperkte de predikant zich tot een korte preekschets. Van een dubbelgevouwen A4’tje beschrijft hij drie kantjes. De structuur van de preek is zo in één oogopslag zichtbaar.

En de tekst voor de preek? „Die is er altijd weer op tijd. Teksten zijn er in overvloed. Het gebeurt nooit dat ik niet weet waarover ik moet preken. Ik sta nu zeventien jaar in Vlaardingen en ben echt nog niet uitgepreekt. Hoe de Heere mij op een tekst wijst, verschilt. De vraag: „Wat zal ik met Uw Woord doen?” leg ik in gebed bij de Heere neer. Als er een tekst opkomt of aanspreekt tijdens het lezen, maak ik een keuze. Ik heb de Bijbel vorig jaar in een jaar tijd helemaal doorgelezen, waardoor ik ook weer wat minder bekende tekstgedeelten onder ogen kreeg. Ik vind ze en ze vinden mij. Dat gebeurt ook bij het gebruik van een app of scheurkalender met Bijbelteksten. Als ik zo een tekst krijg aangereikt, zie ik dat als Gods leiding.”

Het concept voor de preek schrijft ds. Droger volgens een vast stramien. Van inleiding en thema tot tekstuitleg en toepassing. Naast hem ligt de Hebreeuwse of Griekse grondtaal. Als de exegese lastig is, raadpleegt de predikant de kanttekeningen, de Bijbel met uitleg of de HSV Studiebijbel. De commentaren komen pas later aan het woord. „Soms leidt dat tot een correctie”, zegt hij. „Omdat mijn uitleg niet klopt. Ik vertrouw erop dat de Heere mijn gedachten leidt. Hij moet het echt geven en doen.”

Gezondheid

Eenmaal aan het preken, houdt de Vlaardingse predikant de tijd „enigszins” in de gaten. „Wat de Heilige Geest doet, weet ik echter niet. Ik heb dan wel een lijn uitgezet maar Hij kan er iets aan toevoegen wat ik nog niet zag. Dat gebeurt geregeld. Zo kunnen er uit één schets die je in twee gemeenten gebruikt toch twee heel verschillende preken voortkomen.”

Ds. Droger vindt het een voorrecht om met het Woord bezig te mogen zijn. „De dinsdagmorgen is voor mij een hele mooie ochtend.” Tegelijk voelt hij „heel sterk” het gewicht van het ambt. „Straks, voor de rechterstoel van Christus, zal ik rekenschap moeten afleggen van hoe ik met Zijn Woord ben omgegaan in het midden van de gemeente. Op zondag zitten er mensen voor me die op weg zijn naar de eeuwigheid.” Toch drukt deze wetenschap hem niet neer, zegt hij. „Elke keer als ik na een kerkdienst thuiskom, leg ik dat wat gezegd is bij Hem terug. Hij doet wat Hem behaagt. Daarnaast leef ik in het besef dat Hij Die mij riep, mij ook bekwaamt. Ik heb gelukkig een goede gezondheid van Hem gekregen.”

Lees hier alle artikelen over het thema ”De preek”.