De blik naar buiten van ds. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen. beeld RD, Anton Dommerholt

Hij keek altijd over de grenzen van zijn kerkelijke gemeente. Na vijftig jaar predikant geweest te zijn, constateert ds. H. Veldhuizen dat de Heere groot en goed is. Op 15 april stond de hervormde emerituspredikant vijftig jaar in het ambt.

Op de plek in Wapenveld waar ds. Veldhuizen woont, stond vroeger een winkel. Deze werd verbouwd tot woonhuis. De grote ramen brengen veel licht in de woonkamer. Ds. Veldhuizen vindt het fijn, zoveel licht en zo’n mooi uitzicht.

De jubilerende predikant verdiepte zich in allerlei onderwerpen. Met dr. W. Verboom schreef hij een catechesemethode. Hij publiceerde over sekten en stromingen en over de islam. Voor de cursus psychopastorale hulpverlening verdiepte hij zich in het huwelijk en het mens- en Godsbeeld. Ook muziek heeft zijn hart: de predikant speelt orgel en is liefhebber van de muziek van J. S. Bach.

De predikant was ook actief voor een comité voor protestantse lectuur in Frankrijk. Samen met anderen zorgde hij ervoor dat de Nederlandse Belijdenisgeschriften in het Frans beschikbaar kwamen.

Kamelenmelk

Elf jaar was ds. Veldhuizen bestuurslid van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Jaarlijks bezocht hij zendingsarbeiders in een Afrikaans land op hun posten. Eens was hij op weg in het noordelijke woestijngebied van Ethiopië. Een inlandse verpleegkundige reed ook mee in de auto. „Wat heb je gedronken?” vroeg ds. Veldhuizen haar. „Kamelenmelk” was het antwoord. „En hoe heb je je gewassen?” vroeg hij. „Met het vet van de bladeren van een boom,” antwoordde ze.

Het is ds. Veldhuizen opgevallen hoe open Afrikaanse christenen met het geloof omgaan. Op een keer liep hij naar een loket op het vliegveld van Nairobi waar op dat moment niemand stond. Het meisje dat er zat, was in de Bijbel aan het lezen. „You read the Bible?” vroeg ds. Veldhuizen. „Yes, it’s Gods Word”, antwoordde het meisje.

Door het leiden van reizen werd de horizon van ds. Veldhuizen verder verbreed. Jarenlang leidde hij reizen voor gemeenteleden, vanuit Rotterdam, Zoetermeer en Huizen. Zo trad hij in de sporen van de hugenoten en van Luther en Calvijn. In Israël maakte vooral de graftuin emoties los. „Het open graf betekent dat de vastheid van het geloof ligt in Christus.”

Bach

Wat heeft de blik naar buiten hem opgeleverd? Ds. Veldhuizen: „Ik zie dat de Heere de mensen allerlei gaven heeft gegeven. Een subliem voorbeeld daarvan is Bach, die met zijn cantates veel mensen weet te ontroeren.”

Als tweede punt noemt hij de grootheid van God die hij ervaren heeft tijdens zijn vele reizen. Hij verwijst naar de Negevwoestijn in Israël met de bijzondere rotsformaties, naar Noorwegen met de fjorden en Zwitserland met de bergen. Eens zag hij op een oude deur staan: „Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw Naam.”

De reizen gaven de predikant meer inzicht in de wereldwijde kerk van God. „Die kerk is groter dan Nederland en bevindt zich ook in Afrika en Azië. Het is niet zeker dat de kerk in ons land blijft, maar wel dát de kerk blijft.”

Ten slotte noemt hij de goedheid van God. „Mijn eerste preek, als proponent in mijn geboorteplaats Bilthoven, ging over Lukas 22: „En Hij zeide tot hen: Als Ik u uitzond, zonder buidel, en male, en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets.” Dat is in mijn leven waarheid geworden. Die goedheid heb ik sterk ervaren na een hartinfarct, nu tien jaar geleden. Ik heb de lieflijkheid van de Heere vele keren ondervonden. Daarover hoop ik ook te preken tijdens de jubileumdiensten in Lopik en Wapenveld.”

Ds. H. Veldhuizen

Hendrik Veldhuizen werd geboren te Bilthoven in 1938. Na de ulo werkte hij eerst bij zijn vader in de zaak en deed het avondgymnasium. Hij studeerde theologie in Utrecht en nam in 1968 het beroep aan naar de hervormde gemeente van Lopik. Daarna volgden Wapenveld (1972), Alblasserdam (1977), Rotterdam-Hillegersberg (1984), Zoetermeer (1991) en Huizen (1996). Ds. Veldhuizen ging in 2001 met emeritaat. Het echtpaar Veldhuizen woont in Wapenveld, heeft vier kinderen en twaalf kleinkinderen.

---

Lees ook in Digibron:

Eenvoudig preken in de IKEA-kerk (Reformatorisch Dagblad, 15-04-2008)

Ds. Veldhuizen neemt afscheid van herv. Huizen (Reformatorisch Dagblad, 21-05-2001)