Daniël aan strijdfront tussen licht en duisternis

Haamstedeconferentie 2019
Haamstedeconferentie 2019 in Elspeet. beeld RD, Anton Dommerholt
2

Daniël was niet alleen een balling, maar vooral ook ziener. „Hij tekent Gods soevereiniteit over de geschiedenis in de confrontatie tussen de rijken van het licht en de duisternis.”

Met een tweede lezing besloot ds. J. M. J. Kieviet woensdagochtend tijdens de Haamstedeconferentie in Elspeet een tweeluik over de profeet Daniël.

De gemeente van Christus heeft het in deze wereld zwaar te verduren, zei de christelijke gereformeerde emeritus predikant. „Er zijn machten die het welbewust op haar gemunt hebben. Er is echter een sterkere macht: „De Heere zal opstaan tot de strijd.”” Die boodschap tekent volgens de predikant het boek Daniël.

De profeet is een „ziener.” Vanaf het zevende hoofdstuk bevat zijn boek gedetailleerde profetieën over gebeurtenissen die eeuwen later zouden plaatsvinden.

Soevereiniteit

Volgens de predikant is de kern van Daniëls boodschap „de almachtige soevereiniteit van de God van Israël over de geschiedenis en over de koninkrijken van deze wereld.” Dat blijkt al in de eerste hoofdstukken, als de koning van Babel keer op keer deze soevereiniteit erkent.

Ds. Kieviet schetste de verschillende profetieën. „Het boek Daniël brengt ons aan de fronten van de strijd tussen het rijk van God en dat van de wereld, tussen het Koninkrijk van licht en dat van de duisternis. Er zijn momenten dat de boze lijkt te winnen. Maar hij zal als kaf verdwijnen.”

De predikant wees een dispensationalistische visie op het boek Daniël –waarbij de wereldgeschiedenis in zeven tijdperken wordt opgedeeld– af. „Met zo’n lezing wordt de bedoeling van Gods Woord eerder versluierd dan verduidelijkt. De Bijbel is geen puzzelboek.”

Het profetisch perspectief trekt de betekenis van Daniël echter wel door naar het einde van de tijden. „Daarin gaat het Nieuwe Testament ons met meerdere verwijzingen naar Daniël voor.” Het boek is daarmee gegeven „om de geesten van de tijd te onderscheiden. Het boek wil verstaan worden als een alarm in een tijd van crisis.”

Uitermate zwak

Zo is het boek ook in deze tijd relevant, stelde ds. Kieviet. „Moeten we niet zeggen dat de schaduw van de gruwel der verwoesting waarover Daniël spreekt beslag legt op onze samenleving?” De predikant citeerde de Britse auteur Peter Hitchens, die schrijft over „een onverdraagzaam utopisme, dat de laatst overgebleven sporen van het christendom wil verwijderen.” Ook de kerken staan in die werkelijkheid „uitermate zwak”, schrijft Hitchens, „zelf ook geïnfiltreerd door seculier liberalisme en vervuld van onzekerheid en schroom.”

De situatie is echter niet hopeloos, aldus ds. Kieviet. „God leeft en zal Zijn almacht tonen. De Heere Jezus betrekt de zeer hoge titel ”Zoon des mensen” uit Daniël op Zichzelf. Van Hem moeten we het hebben.”

Ds. J. M. J. Kievit - Daniël, balling en ziener (2)