”Dag van verootmoediging” in Rotterdam

Voorganger Frank Pot. beeld RD

Tientallen pinksterkerken en evangelische gemeenten in Rotterdam komen zaterdag bij elkaar voor een dag van „verootmoediging, vasten en gebed. Wij bidden of God Zijn oordeel wil afwenden.”

Initiatiefnemer van de dag is het Voorgangersoverleg Rotterdam (VOR), overlegorgaan van voorgangers uit de pinkster- en charismatische beweging.

Het VOR maakt zich zorgen over de toenemende duisternis in de stad, zegt voorganger Frank Pot van de FIRE Kerk in Rotterdam. „Het aantal moorden neemt toe. Rotterdam heeft een abortuskliniek, terwijl God duidelijk zegt dat Hij het vergieten van onschuldig bloed haat. Er is veel onreinheid en regelmatig vinden er schietpartijen plaats.”

Ook in de kerk zijn zonden binnengeslopen, zegt hij. „Denk aan immoraliteit, liegen, stelen en het aantal echtscheidingen onder christenen. Dat zijn moeilijke zaken, die we bij God willen brengen.”

Volgens Pot zijn al de ontwikkelingen er het gevolg van dat de stad zich van God heeft afgekeerd. „God laat in de Bijbel zien dat er chaos ontstaat als het volk Israël Hem verlaat. Dat zien wij ook in Rotterdam gebeuren.”

Zaterdag zullen de deelnemers „de houding van Daniël aannemen”, zegt de voorganger. „Daniël erkende dat de ballingschap had plaatsgevonden vanwege de zonden van Israël. Hij vereenzelvigde zich met het volk en vroeg om vergeving. Wij willen alle zonden van stad en kerk aan God belijden en vergeving vragen.

Gods Woord zegt dat wanneer wij ons verootmoedigen, bidden en Zijn aangezicht zoeken en ons bekeren van onze boze wegen, Hij uit de hemel zal horen, onze zonden zal vergeven en ons land zal herstellen.” De voorgangers en kerkleden zullen de hele dag vasten.

De dag wordt gehouden in het gebouw van volle Evangelie gemeente de Schutse. Het programma begint om 9 uur en eindigt om kwart voor 5 ’s middags. „Het is in een aantal blokken verdeeld: verootmoediging, verzoening en proclamaties over de stad.”

Bij het onderdeel verzoening zal ds. Bert Davelaar van de protestantse gemeente Rotterdam-Zuid de hand reiken naar de pinkster- en evangelische gemeenten en verzoening vragen voor de verwijdering tussen de kerken. Omgekeerd gebeurt hetzelfde.

Het thema van de dag, ”Roep tot Mij”, is afgeleid van Jeremia 33:3. „Het is Gods eigen uitnodiging dat wij Hem aanroepen.” Pot hoopt dat een vergelijkbare dag ook wordt georganiseerd in andere steden.