Conferentie LCJ en HJW: „Trots Babel heeft niet het laatste woord”

Drs. M. A. Buitink-Heijblom. beeld LCJ, G. J. Buth
4

„De kern van het Bijbelboek Jesaja is: de Heere redt. Op alle terreinen van het leven. Alleen Hij is machtig. Babel heeft niet het laatste woord”, stelde drs. M. A. Buitink-Heijblom zaterdag in een lezing op de interkerkelijke Bijbelstudieconferentie 30+ in Wijk aan Zee.

De driedaagse conferentie, die dit weekeinde werd gehouden en 75 deelnemers telde, was georganiseerd door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijke Gereformeerde Kerken en het Hervormd Jeugdwerk (HJW). Tijdens de conferentie stond het Bijbelboek Jesaja centraal, met als thema ”De God Die redt”.

In de hoofdstukken 13 tot 27 nemen de zogenoemde volkenprofetieën een belangrijke plaats in. Buitink, die theologie studeerde en onder meer een Bijbelverklaring schreef over het Bijbelboek Jesaja, sprak over het deelthema ”Gods volk en de volken”.

In een tijd van veranderingen op het wereldtoneel geeft Jesaja een aantal profetieën door met betrekking tot volken uit zijn tijd. Die volken lijken machtig, maar vanwege hun zondige houding zal er een eind komen aan hun macht en heerschappij, aldus Buitink. „Jesaja spreekt de heidenvolken aan met de vraag of de Heere wel alle macht heeft. Ook voor ons een actuele vraag, gezien onder meer de oorlogen, terrorisme en christenvervolging.”

De spits van Jesaja 24 tot 27 is volgens haar dat de Heere Koning is. „Hij is de Machtige. De geschiedenis loopt Hem niet uit de hand. Hij werkt toe naar een situatie waarin Zijn Koninkrijk tot volle ontplooiing zal komen. Dat te weten is ons tot troost. Daarom moeten we ons niet blindstaren op wat we zien. Er is een andere werkelijkheid.”

Jesaja spreekt in hoofdstuk 25 van de sterke stad, symbool van de zondige mensenwereld. „De stad van de menselijke macht, de trots en de hoogmoed. Jesaja profeteert dat de Heere die stad tot een steenhoop heeft gemaakt. In de vaste en veilige stad, symbool van het met de Heere zijn, mogen zij die hun toevlucht tot Hem genomen hebben deelnemen aan de maaltijd die Hij voor hen bereid heeft. Bij Hem is er volkomen veiligheid, want Hij heeft de dood en de boze macht overwonnen. „Wonen wij in zo’n sterke stad? Of zijn we als Moab, dat weigert asiel aan te vragen bij de Heere?”

Verbondsrelatie

Vrijdagvond sprak dr. M. Klaassen over ”God spreekt recht”, naar aanleiding van Jesaja 1. God gaat een weg van oordeel met Zijn verbondsvolk. Door dat oordeel heen loutert Hij hen om zo de verbondsrelatie te herstellen. In die herstelde relatie worden ook de heidenen betrokken.

Zaterdagavond sprak ds. C. P. de Boer over ”Een rest wordt behouden”, naar aanleiding van Jesaja 35, waarin het gaat over Gods wraak en heil, de vrijgekochten en de vreugde in God.