Conferentie JBGG: Gedachte dat Joodse volk heeft afgedaan, is on-Bijbels

Groepsfoto in Wenum-Wiesel. beeld RD
3

Antisemitisme, Jodenhaat, was er al in de tijd van het Oude Testament, aldus ds. A. Schot. „De wortel ervan is daarin gelegen dat de Heere het Joodse volk als eerste verkoor.”

Ds. Schot zei dit zaterdag tijdens de Voorjaarsconferentie +21 van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) te Wenum-Wiesel, in de bosrijke omgeving van Apeldoorn. De bijeenkomst, met als thema ”Het Joodse volk”, was volgeboekt. Er volgen nog conferenties in Amerongen, Haamstede en Ter Aar.

Ds. Schot, voorzitter van het deputaatschap Israël van de Gereformeerde Gemeenten, zoomde zaterdag –na Romeinen 11– nader in op Genesis 9:27, waar staat: „God breide Jafeth uit, en hij wone in Sems tenten, en Kanaän zij hem een knecht.” Het is, aldus de predikant, opmerkelijk dat Sem van Noach een bijzondere zegen krijgt, als het ware het eerstgeboorterecht, terwijl hij niet de eerstgeborene was. „Hier zien we Gods vrijmacht.” Ds. Schot vergeleek dat met de zegen aan Jakob, die ook niet de eerstgeborene was. Hier liggen volgens hem de wortels van het antisemitisme: dat de Heere het Joodse volk als eerste verkiest. Het antisemitisme was er dan ook al in het Oude Testament.

De Nunspeetse predikant wees erop dat Jafeth, de oudste, geroepen werd naar de tent van Sem. „Dat is de tent van de Heere Jezus. Daar moeten wij als heidenen zijn. Als we zeggen dat we niets te maken hebben met het Joodse volk, keren we ons af van de Heere Jezus.”

Ds. Schot merkte op dat de christenen uit de heidenen lange tijd niets van de Joden moesten hebben omdat het Joodse volk de Heere Jezus gekruisigd had. Hij noemde in dat verband ook de reformatoren Luther en Calvijn, die zich negatief uitgelaten hebben over de Joden. De predikant gaf aan blij te zijn dat in zijn kerkverband de vervangingstheologie niet meer geleerd wordt, de theorie die stelde dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. „De gedachte dat het Joodse volk heeft afgedaan, is on-Bijbels. Christus heeft maar één bruid. De kerk bestaat uit Jood en heiden. Er is nog plaats in de tent van Sem.”

Christenen hebben tot taak het Joodse volk tot jaloersheid te verwekken, zei hij. Dat kan onder andere door middel van persoonlijke gesprekken met veel vragen. „Stel net zo lang vragen totdat de ander jou een vraag gaat stellen. Dan ontstaat er ruimte voor een goed gesprek.”

Storende factor

Vrijdagavond sprak ds. W. Silfhout, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten, over ”Israël en jij”. Ook hij ging in op de wortels van het antisemitisme. „Het Joodse volk is niet inpasbaar en daarom historisch, politiek, maatschappelijk, economisch en godsdienstig altijd weer een storende factor. De geschiedenis van het volk Israël onder het Oude Testament spreekt in dat opzicht boekdelen. We hoeven alleen maar te denken aan de pogingen van Farao om het volk Israël uit te roeien, en de geschiedenis van Esther leert ons dat de vijandschap tegen het volk van Israël steeds weer opnieuw de kop opstak. Ten diepste ging het daar steeds om de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad.”

Ds. Silfhout citeerde uit de Talmoed, een van de belangrijkste boeken in het Jodendom, waarin staat: „De volken van de aarde kunnen worden vergeleken met een man die de koning haat. Hij zou de koning graag willen aanvallen, maar kan dat niet. Daarom beschuldigt hij de dienaar van de koning, want hem kan hij wel aanvallen. De volken van de aarde zouden graag God aanvallen; omdat ze dat niet kunnen, keren ze zich tegen Israël.”