Classes CGK: Herzie besluit over afvaardiging ambtsdragers

Generale synode van de CGK. beeld RD, Henk Visscher

Meerdere classes binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben moeite met de manier waarop de afvaardiging van ambtsdragers uit samenwerkingsgemeenten naar regionale vergaderingen is geregeld.

Dat blijkt uit de classisverslagen in het vrijdag verschenen CGK-orgaan De Wekker.

De classis Haarlem dient bij de particuliere synode van het Westen een verzoek in het synodebesluit over de afvaardiging van niet-christelijke gereformeerde ambtsdragers naar de classes te herzien. De generale synode bepaalde in 2016 dat ambtsdragers die geen lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn, alleen een adviserende stem op de classis hebben.

Volgens de classis Haarlem is de „nood” echter „zo groot, dat zij in meerderheid het nu geldende besluit niet kan dragen.” Zo konden vier samenwerkingsgemeenten geen ambtsdragers naar de classis afvaardigen, terwijl anderen dat „met moeite” deden. Van de 31 verwachte afgevaardigden waren er 20 aanwezig.

De classis Groningen tekende appel aan bij de particuliere synode van het Noorden tegen een besluit van de classis Leeuwarden. Die bepaalde dit voorjaar dat het synodebesluit over de afvaardiging van ambtsdragers uit samenwerkingsgemeenten „niet werkbaar” is. De classis Leeuwarden besloot dan ook „die afgevaardigden uit samenwerkingsgemeenten als leden in volle rechten te aanvaarden die het verbindingsformulier van onze kerken hebben ondertekend.”

De classis Groningen wil dat de synode zich over het besluit van de classis Leeuwarden gaat buigen. „Het betreft een gemeenschappelijke zorg waarvoor een beslissing op landelijk niveau wenselijk is.”

De christelijke gereformeerde en Nederlands gereformeerde samenwerkingsgemeente in Hengelo kreeg toestemming van de classis Apeldoorn om per 1 januari 2019 een gemeente te vormen met de plaatselijke gereformeerde kerk vrijgemaakt.

De classis Zwolle wil dat de kerk in Kampen niet langer gezamenlijk het heilig avondmaal viert met de plaatselijke Nederlands gereformeerde kerk. Binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken mogen samenlevende homoseksuele gemeenteleden deelnemen aan het heilig avondmaal. De classis oordeelde dat „Kampen dit in het licht van de besluiten van de laatste generale synode niet kan dragen.”

De classis Hoogeveen boog zich opnieuw over de opheffing van de 63 leden tellende kerk in Nieuw-Amsterdam. Tot 31 december zullen daar alleen nog morgendiensten gehouden worden. Omdat de gemeente geen ambtsdragers meer heeft, vaardigen de classiskerken ouderlingen en diakenen af.

De classis Utrecht verleende ds. J. M. J. Kieviet (68) uit Renswoude per 1 februari 2019 „op de meest eervolle wijze” emeritaat.

Lees ook in Digbron:

Renswoude: bevestiging en intrede ds. J.M.J. Kieviet (De Wekker, 08-05-2015)

Dordrecht-Centrum: afscheid van ds. J.M.J. Kieviet (De Wekker, 24-04-2015)

Onder de slagschaduw van Zijn lijden - Ds. Kieviet schrijft boek over klassiek avondmaalsformulier (Reformatorisch Dagblad, 14-03-2015)

Dordrecht-C: bevestiging en intrede ds. Kieviet (De Wekker, 02-02-2007)

Rotterdam-Kralingen: afscheid ds. Kieviet (De Wekker, 19-01-2007)

Wachter op een belaagde muur - interview (Terdege, 26-03-2003)

Bevestiging en intrede drs. J.M.J. Kieviet te Rotterdam (Bewaar het Pand, 04-02-1999)