Priesterwijding China toont verdeeldheid RK-Kerk

Een kathedraal in Guangzhou. beeld AFP, Johannes Eisele

De bisschop van het bisdom Mindong wijdde vorige week de eerste Chinese priesters sinds het Vaticaan en China een overeenkomst sloten om de verdeelde Rooms-Katholieke Kerk in het land te verenigen. De priesterwijding toont echter dat er van een eenheid nog geen sprake is.

China kent eigenlijk twee rooms-katholieke kerken, een ondergrondse en een ‘staatskerk’: de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging (CCPA). De Chinese overheid benoemde in deze kerk tot voor de overeenkomst de bisschoppen, normaal gesproken een taak van de paus. Een ontstemde paus excommuniceerde enkele van deze kerkleiders. De kerkvader benoemde wel de geestelijken in de ondergrondse kerk.

Met de China-Vaticaanovereenkomst die vorig jaar werd gesloten, wil het Vaticaan de verdeelde kerk in China verenigen en voorkomen dat Peking de Rooms-Katholieke Kerk losweekt van Rome. De paus heeft een belangrijke stem in de Chinese bisschopbenoemingen gekregen. Ondertussen heeft het Vaticaan verschillende door China aangestelde bisschoppen erkend. De ondergrondse kerk voelt zich, na jarenlang trouw te zijn geweest aan het Vaticaan, bedrogen.

Ceremonie

De eerste publieke priesterwijding sinds de overeenkomst zorgde dan ook voor vreugde en zorgen. Priesters, nonnen en ten minste duizend rooms-katholieken bezochten de ceremonie. Het was voor het eerst in lange tijd dat een wijding zo publiekelijk kon plaatsvinden, tot blijdschap van de aanwezigen, meldde nieuwsdienst AsiaNews.

Een opvallende afwezige was hulpbisschop van het bisdom Mindong, Vincent Guo Xijin, en met hem diverse andere geestelijken. De Chinese overheid zet Xijin onder druk om zich te voegen bij de CCPA, maar hij weigert dat. China erkent hem daarom niet als bisschop, aldus AsiaNews.

Xijin tegen de nieuwsdienst: „Als de situatie niet verbetert, heb ik niet het gevoel dat ik aan zulke ceremonies kan deelnemen. En anderzijds moet ik voor de onofficiële priesters en getrouwen zorgen.”

Leiband

Onder de ondergrondse rooms-katholieken heerst de angst dat China de leer zal beïnvloeden en dat ze aan de leiband zullen lopen van de Communistische Partij. Dat is geen vreemde gedachte, aangezien de Chinese overheid religies actief probeert in overeenstemming te brengen met het socialistische gedachtegoed.

China gebruikt de overeenkomst om rooms-katholieken te dwingen zich bij de CCPA aansluiten, zegt Chinadeskundige Steven Mosher tegen de rooms-katholieke nieuwsdienst Cruxnow. „De ondergrondse gelovigen wordt verteld dat, onder de voorwaarden van de overeenkomst, zij verplicht zijn zich bij de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging te voegen”, aldus Mosher. Veel ondergrondse rooms-katholieken weigeren echter zich te voegen bij de CCPA.

Het akkoord tussen China en de Heilige Stoel heeft nog niet de door het Vaticaan gewenste eenheid gebracht. Ook de Chinese overheid krijgt geen volledige grip op het alsmaar groeiend aantal ondergrondse rooms-katholieken in het land.