Overheid Algerije toont ware gezicht aan christenen

Een protestantse kerk in Algiers, Algerije. beeld AFP, Fayez Nureldine

Algerije is het afgelopen jaar twintig plaatsen op de ranglijst van Open Doors gestegen. De Algerijnse overheid heeft zich ontpopt tot een geduchte vervolger. Al twee jaar lang voert de regering systematisch campagne tegen kerken. Afgelopen week werd er opnieuw een kerk gesloten.

Acht politieagenten arriveren bij het kerkgebouw in Boghni, een stad in het noorden van Algerije. Het gebedshuis biedt ruimte aan twee gemeenten van de Protestantse Kerk in Algerije (EPA). Zonder enige waarschuwing wordt de kerk gesloten. Volgens de politie voldoet de kerk niet aan de wettelijke registratieplicht.

In de voorgaande maanden zijn verschillende kerken in het overwegend islamitische land gesloten. „De overheid voert een actief sluitingsbeleid”, zegt Klaas Muurling, woordvoerder van Open Doors. Daardoor steeg het land op de ranglijst van de organisatie van plek 42 naar plek 22.

Volgens de christelijke organisatie Middle East Concern heeft de overheid sinds 2017 in totaal acht protestantse kerken gesloten. Vier andere kerken kregen de opdracht alle activiteiten te staken. Ook zetten de Algerijnse autoriteiten verhuurders onder druk om de christenen toegang tot de gebouwen te ontzeggen, aldus de organisatie.

Officieel kent het Noord-Afrikaanse land vrijheid van godsdienst, maar de praktijk is weerbarstiger. Wetsartikelen uit 2006 leggen christenen strenge restricties op. Zo moeten niet-islamitische gebedshuizen zich eerst registreren voordat er diensten gehouden mogen worden. „Maar die registratie wordt bijna niet gegeven of jarenlang vertraagd”, verklaart Muurling van Open Doors.

Geheim

In augustus verscheen een verordening van de overheid waarin activiteiten van de EPA, een door de staat erkende koepelorganisatie van 45 protestantse kerken, bestempeld worden als „vernietigend” en „ondermijnend.” Politie en regionale autoriteiten worden opgeroepen om streng op te treden. Ook moet er financieel onderzoek gedaan worden naar protestantse voorgangers. Muurling: „Vanwege al deze maatregelen komen veel christenen in het geheim bij elkaar.”

De woordvoerder schat dat er zo’n 125.000 christenen in Algerije wonen. „Dit zijn voor een groot deel moslimbekeerlingen die in groepjes bij elkaar komen.” Zij ondervinden veel vijandschap. Op hun bekering volgen fysieke bedreigingen en ze staan onder grote druk om terug te keren.

De Algerijnse wet kent geen straf op afvalligheid. Blasfemiewetten echter hebben grote invloed op het leven van christenen. Op het beledigen van Mohammed of het zich denigrerend uitlaten over de islam volgt een boete of een gevangenisstraf van enkele jaren.

Evangelisatie wordt zwaar bestraft. Algerijnen kunnen een boete opgelegd krijgen en veroordeeld worden tot vijf jaar gevangenisstraf voor het drukken, opslaan of distribueren van materiaal dat bedoeld is voor evangelisatie onder moslims. Christelijke boeken en handleidingen zijn daarom zeldzaam in het land en christenen voelen zich niet vrij om christelijke literatuur bij zich te dragen. Desondanks groeit de kerk in Algerije.

Berbers

Daarnaast ondervinden christenen veel last van radicaalislamitische groepen die in het land actief zijn. Radicale moslimpredikers roepen op om christenen te vervolgen, aldus Muurling. De overheid probeert hen wind uit de zeilen te nemen door streng tegen christenen op te treden.

Het etnische conflict tussen Arabieren en Berbers speelt een beduidende rol in de christenvervolging. Veel moslims die tot geloof komen, zijn Berbers uit het bergachtige gebied Kabylië. De meeste gesloten kerken bevinden zich in die regio. De overheid is bang voor onafhankelijkheidsstreven en wil vooral stabiliteit en rust. Volgens Muurling worden de Berbers „dubbel” gediscrimineerd: vanwege hun etniciteit en vanwege hun christenzijn.

Algerijnse kerk bidt en vast

Algerije gaat momenteel door een moeilijke politieke en economische situatie. President Bouteflika stapte in april op na grootschalige protesten. Het land bevindt zich in een overgangsfase met een interim-president. Nieuwe presidentsverkiezingen werden echter uitgesteld.

Christenen in Algerije hebben besloten om te bidden en te vasten voor de verkiezingen. Volgens de christen Haider (schuilnaam) hopen de kerkleden dat de wet uit 2006, die hun veel beperkingen oplegt, wordt ingetrokken. Hij zegt te bidden voor de politieke en religieuze situatie, onderwijs en justitie. En met gevoel voor humor: „Wij hebben geen gebrek aan gebedspunten.”