Nigeria raakt in de ban van terreur

De aanval dit weekend op christenen in Centraal-Nigeria is geen incident. Christenen in het land hebben in de eerste drie maanden van 2018 te maken gekregen met zeker 106 aanvallen van moslimstrijders.

Dat blijkt uit een inventarisatie van Christian Solidarity Worldwide (CSW), een Engelse organisatie die aandacht vraagt voor de positie van vervolgde christenen. Volgens CSW zijn in Nigeria alleen al in de periode tussen begin januari en eind maart bijna 1100 doden gevallen aan de zijde van de christenen.

Verantwoordelijk voor het dodelijke geweld zijn hoofdzakelijk Fulaniherders, zo meent CSW. Dat zijn islamitische stammen die enerzijds hun recht op grond willen laten gelden, maar anderzijds steeds meer in de ban zijn geraakt van de radicale islam.

Invloedssfeer

Aanvankelijk waren de Fulani’s alleen actief in het noorden van het land, maar hun invloedsterrein breidt zich nog steeds uit. Dat is mede het gevolg van aanhoudende droogte in het noorden en een zwakke Nigeriaanse overheid. Die slaagt er niet in om op het uitgestrekte en soms ondoordringbare platteland machtsoverwicht te hebben. En daar waar dat wel lukt, is dat meestal dankzij hulp van buitenlandse militaire adviseurs en huurlingen.

De gegevens waarop CSW zich baseert, zijn afkomstig van officiële Nigeriaanse overheidsinstanties. Die zijn door de organisatie aangevuld met eigen inlichtingen.

Volgens CSW is er een nieuwe fase aangebroken in het geweld van Fulaniherders. „In de Sahelregio is er een lange geschiedenis van onenigheid tussen nomadenherders en boerengemeenschappen. Maar de huidige aanvallen door milities van herders komen zo veelvuldig voor, zijn zo goed georganiseerd en zo anders dan het ‘traditionele’ geweld, dat dit niet meer kan worden beschouwd als zomaar een botsing tussen bevolkingsgroepen.”

CSW wijst erop dat de Fulani’s beschikken over een uitgebreid wapenarsenaal, van automatische geweren tot raketten met explosieve lading, die strijders vanaf hun schouders kunnen lanceren. „De herdersmilities hebben in 2015, 2016 en 2017 meer mannen, vrouwen en kinderen gedood dan Boko Haram, een andere radicaalislamitische beweging.” Volgens CSW spreken lokale waarnemers van etnische zuiveringen.

Nigeriaanse christenen maken zich steeds meer zorgen over de aanvallen van radicale islamieten. Tot nu toe bleven de aanvallen op christenen beperkt tot het islamitische noorden van het land, maar rebellen trekken steeds verder zuidwaarts. Als de stijgende lijn van het aantal moorden op christenen doorzet, zou het aantal christelijke Nigerianen over 25 jaar sterk in de minderheid zijn, zo concluderen ze. Op dit moment is zo’n 40 procent van de 190 miljoen Nigerianen christen.

Antichristelijke agenda

Bosun Emmanuel, secretaris van de Nationale Raad van Christelijke Ouderlingen in Nigeria, beschuldigde zondag president Muhammadu Buhari van Nigeria ervan „een openlijk antichristelijke agenda te hebben, die resulteert in talloze moorden op christenen en de vernietiging van kwetsbare gemeenschappen.”

Ook de Nigeriaanse predikant K. U. A. Iziogo, die recent in Nederland was, is bezorgd over de toenemende invloed van radicale moslimstrijders in zijn land. Tijdens de jaarlijkse zendingsdag van Zending Gereformeerde Gemeenten eerder deze maand in Gorinchem, waarschuwde hij dat ook de regio’s gevaar lopen waar gemeenten zijn van de Nigerian Reformed Churches. Dit kerkverband is voortgekomen uit het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten.

Volgens ds. Iziogo spannen Boko Haramstrijders en Fulaniherders in Nigeria samen tegen christenen. Hij riep op tot gebed voor Nigeria en stelde dat christenen blijvend geroepen zijn om het Evangelie uit te dragen, juist als zij bedreigd worden door andere bevolkingsgroepen.

Vertrouwen verloren

Veel christelijke leiders in Nigeria hebben hun vertrouwen in president Buhari verloren. Radicale moslims kunnen volgens hen ongestraft hun gang gaan.

Vijf Nigeriaanse christenen die volgens hun advocaten uit zelfverdediging een Fulaniherder doodden, werden daarentegen begin juni veroordeeld tot de doodstraf.

De Nigeriaanse raad van bisschoppen schreef daarop een brief aan president Buhari, waarin gesteld wordt dat nog geen enkele Fulaniherder een vergelijkbare straf heeft gekregen, ondanks de dood van duizenden Nigeriaanse christenen. „Het ontbreekt aan recht en gerechtigheid”, aldus de kerkleiders.