Kerk Sudan protesteert tegen overheidsinmenging

Ds. Kuwa Shamal en ds. Hassan Abduraheem. Ds. Shamal is een van de kerkleiders die door de Sudanese overheid aan de kant is gezet. beeld World Watch Monitor

Leiders van een protestantse kerk in Sudan zijn boos over het overnemen van de macht in de kerk door de overheid. Dat meldt de Engelse organisatie Christian Solidarity Worldwide vrijdag.

Het Sudanese ministerie van Godsdienstzaken stelde vorige maand een leidinggevend comité aan, zonder dat de Sudanese Church of Christ (SCOC) daarover iets te zeggen had. Aan het einde van de maand werden acht door de kerk verkozen leiders echter opgepakt beschuldigd van het ongeoorloofd binnendringen van kerkelijke gebouwen en van weigering om hun taken over de dragen aan de door de overheid aangewezen kerkleider, Angelo Alzaki.

Zeven van de acht opgepakte kerkleiders, inclusief voorzitter ds. Ayoub Tilyan, zijn door de synode van de kerk verkozen. Hoewel de acht na een dag op borgtocht werden vrijgelaten, kregen ze te horen dat het ministerie van Godsdienstzaken hun posities had laten innemen door overheidsvertegenwoordigers.

Volgens de SCOC betekent de stap van de regering een ongeoorloofde inmenging in de interne kerkelijke aangelegenheden. Alleen de generale synode kan leidinggevenden aanwijzen, zo stelt ze. De huidige kerkleiders zijn verkozen op de generale synode in 2015 en zijn nog in functie tot de volgende synode, in 2018.

Hoewel de SCOC begin op 14 augustus het bericht ontving dat er nieuwe leidinggevenden waren aangesteld, schonk de kerkleiding hier geen aandacht aan. De kerkleiding ging er van uit dat pogingen om een alternatief leiderschap te installeren zouden worden tegengehouden door de overheid, omdat de kerkelijke regels niet zijn nageleefd.

Het is niet de eerste keer dat de Sudanese overheid ingrijpt in de gang van zaken in een kerk. In de Sudan Evangelical Presbyterian Church (SEPC) werd eerder al door de overheid een leidinggevend comité aangesteld. Eén van de eerste dingen die dat comité ondernam, was het verkopen van kerkelijke gronden aan projectontwikkelaars.

De SCOC bestaat voor het merendeel uit Nubiërs, die in het noorden van Sudan wonen. Deze bevolkingsgroep wordt in Sudan zowel etnisch als religieus gediscrimineerd. Twee predikanten van de kerk, ds. Kuwa Shamal en ds. Hassan Abduraheem, zaten in 2016 en 2017 maandenlang zonder beschuldiging gevangen. Ds. Shamal is een van de kerkleiders die nu door de overheid aan de kant is gezet. Ook andere SCOC-voormannen werden in 2016 door de Sudanese inlichtingendienst langere tijd vastgehouden voor ondervraging. Aanleiding daarvoor vormden protesten vanuit de SCOC tegen de onderdrukking van christenen door de overwegend islamitische overheid van Sudan.

De SCOC is ook één van de kerken die het slachtoffer is geworden van de sloop van kerkgebouwen door de overheid. In mei werden twee kerken van de SCOC zonder voorafgaande waarschuwing met de grond gelijk gemaakt.