Gereformeerde Gemeenten geven cursus over vervolgde kerk

De kerk heeft een belangrijke taak in het gebed. beeld Istock

De Bijbel voorzegt dat degenen die Christus’ Naam belijden, lijden zullen ontmoeten. Maar dat niet alleen, de kerk heeft ook een roeping om de vervolgden te ondersteunen. De Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) van de Gereformeerde Gemeenten wil kerkleden daarvoor toerusten.

„Belijden en lijden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.” Aan het woord is ds. W. Silfhout op de eerste avond van de CGO-cursus Vervolgde Kerk in Veenendaal. „Verdrukking is inherent aan het christendom. In de wereld zult gij verdrukking hebben. De Heere Jezus gebruikt het woord ”zullen”. Dat is zeker. Dat is onontkoombaar”, aldus de emeritus predikant.

Bijna twintig cursisten luisteren aandachtig. Jong, oud, de een meer en de ander minder bekend met de vervolgde kerk. Maar allemaal zijn het „betrokken cursisten”, aldus Leonora Grandia. Ze is als docente betrokken bij de cursus. „Het doel van deze cursus is bewustwording van de Bijbelse opdracht voor ons als kerkleden. En laten zien wat de nood van vandaag de dag is.”

Op deze eerste avond –een van de vijf– gaat vooral de Bijbel open. Centraal staat: Wat zegt de Bijbel over vervolging? En: Welke opdracht hebben christenen omtrent ondersteuning van verdrukten? Volgens Grandia moet deze opdracht allereerst een Bijbels fundament hebben. „Als dat ontbreekt, blijft de opdracht in de lucht hangen.”

Er passeren enkele kenmerken van deze Bijbelse opdracht. „Die is geen vluchtige gedachte, maar iets waar je voortdurend mee bezig bent”, aldus de docente. Ook is de opdracht niet vrijblijvend. „De Heere komt er op terug op de oordeelsdag.”

Gebedskalender

De kerk heeft een grote taak in het gebed. Grandia: „Voortdurend, volhardend en vurig gebed is belangrijk. De voorbede is ook een taak van de kerk, zie de geschiedenis van Petrus.”

Volgens haar is het goed om voor specifieke personen te bidden. „Wat daarbij kan helpen is de gebedskalender van een stichting als Open Doors of Stichting de Ondergrondse Kerk.” Toch zijn er ook veel onbekende vervolgde christenen. „Daarom is het ook goed om in het algemeen voor de vervolgde kerk te bidden.” Het persoonlijk kennen van mensen geeft verbondenheid, weet Grandia.

Christenen moeten niet vreemd opkijken als hen verdrukking overkomt, aldus Grandia. „De Bijbel leert zelfs dat je je moet verblijden als je vanwege de Naam van Christus vervolgd wordt. In lijden geeft God Zijn Geest om te bekrachtigen en te steunen.”

Roeping

De leergang over de vervolgde kerk wordt sinds 2017 georganiseerd, aldus Jan Mauritz, directeur toerustingscursussen bij de CGO. „Aandacht voor de vervolgde kerk is binnen de Gereformeerde Gemeenten in de afgelopen tien jaar langzaam gegroeid. Verschillende acties van de Jeugdbond hebben daar aan bijgedragen. Daarop is er door verschillende synoden nadrukkelijker aandacht voor dit thema gevraagd.”

De cursus is ontstaan uit een samenwerking tussen de CGO en het deputaatschap bijzondere noden van de Gereformeerde Gemeenten. Jan Drost, algemeen secretaris van het deputaatschap: „We hebben uitgesproken dat de vervolgde kerk meer aandacht moet krijgen. En we hebben natuurlijk al een organisatie die les geeft over diverse thema’s, de CGO. Toen wij het onderwerp opperden, was de CGO gelijk enthousiast om dat verder uit te werken.”

Volgens Mauritz is de roeping van de kerk hierin erg belangrijk. „Het kan niet zo zijn dat kerkleden alleen buiten de kerk vervolgde christenen steunen. De kerk heeft een roeping. Een roeping voor de verkondiging, maar ook in de zorg voor medechristenen.”

Drost: „En ik denk dat we met deze themaleergang een bepaalde doelgroep hebben aangeboord. Een meerjarige cursus kost voor velen te veel tijd, maar tegelijkertijd willen ze wel toegerust worden.”

Kaartje

Dat is ook terug te zien bij een van de cursisten. „Het onderwerp heeft mijn warme belangstelling”, zegt Hans Brinkman. „Je leest er de laatste tijd steeds meer over. Zelf heb ik diverse hulptransporten naar Wit-Rusland meegemaakt. Daar heb ik christenen uit eigen ervaring over de vervolging horen vertellen.”

Drost hoopt dat de cursus de vervolgde kerk nader aan het hart van kerkleden legt. „Dat de aandacht voor de vervolgde kerk vanuit de gemeente opkomt.”

„Een prachtige toepassing is om een kaart naar vervolgde christenen te sturen”, zegt Grandia aan het einde van de avond. Op het scherm verschijnt een foto van een enorme stapel post. „Daar zijn de mensen zo blij mee.”