De langslepende zaak-Bibi

Asia Bibi
Uit 2010 daterende foto van Asia Bibi. beeld EPA, Governor House

De christelijke Pakistaanse Asia Bibi, die woensdag is vrijgesproken, zat al sinds 2009 gevangen. Wat is er in die negen jaar met haar gebeurd? Een overzicht.

Juni 2009 – Asia Bibi, woonachtig in het dorp Ittanwali in het oosten van Pakistan, wordt opgepakt na een woordenwisseling met moslims. Een aantal moslimvrouwen weigerde water van haar aan te nemen omdat het door een christin aangeraakt was en daardoor onrein zou zijn. De vrouwen vielen haar aan.

November 2010 – Bibi wordt op grond van de pas ingevoerde blasfemiewet als eerste vrouw in Pakistan ter dood veroordeeld omdat zij de profeet Mohammed beledigd zou hebben. Ze zit gevangen in een cel zonder ramen en sanitair.

Januari 2011 – De gouverneur van de provincie Punjab, Salmaan Taseer, wordt vermoord door een eigen lijfwacht. Hij was een groot tegenstander van de genoemde wet tegen godslastering.

Februari 2011 – De zaak van Asia Bibi krijgt internationaal veel aandacht. De Europese Commissie wil dat de Pakistaanse blasfemiewet wordt teruggedraaid.

Maart 2011 – Shahbaz Bhatti (minister voor Religieuze Minderheden) wordt op 2 maart vermoord. Bhatti was een verklaard tegenstander van de blasfemiewetgeving en heeft zich vele malen voor Asia Bibi uitgesproken.

Augustus 2011 – Volkskrantcorrespondent Natalie Righton stelt, na een bezoek aan de geboortestreek van Bibi, dat de kans dat de Pakistaanse ooit vrijkomt klein is. Bibi’s advocaat meent dat de zaak op z’n vroegst over tien jaar in hoger beroep wordt behandeld. Moslims kondigen aan dat, mocht Bibi daadwerkelijk ooit vrijkomen, ze op de stoep van de gevangenis zal worden vermoord.

Februari 2014 – De eerste hoorzitting die het Pakistaanse gerechtshof zou houden, wordt om onbekende reden uitgesteld. In maart wordt een hoorzitting opnieuw uitgesteld. In april gebeurt dat nog tweemaal en later nog een keer.

Mei 2014 – De geplande hoorzitting in mei wordt opnieuw uitgesteld. De gezondheidstoestand van Asia Bibi –psychisch en lichamelijk– gaat achteruit, zegt haar familie.

September 2014 – Voor de zesde keer wordt de zaak uitgesteld.

Oktober 2014 – Het gerechtshof in Lahore bevestigt het doodvonnis tegen Bibi. Haar advocaat verwacht in hoger beroep te gaan bij het hooggerechtshof. Er komen veel verontwaardigde reacties vanuit de internationale gemeenschap. Minister Koenders kaart de zaak ook aan bij de Pakistaanse autoriteiten.

November 2014 – Pakistaanse juristen stellen dat het doodvonnis tegen Bibi gebaseerd is op „slordig onderzoek naar de getuigen” en zeggen bezwaar te hebben aangetekend bij het hooggerechtshof tegen de gang van zaken. Bibi gaat officieel in beroep bij het hooggerechtshof.

April 2015 – Meer dan een half miljoen mensen ondertekenen een petitie voor Bibi’s vrijlating.

Mei 2015 – Bibi is volgens haar man en dochters ernstig ziek. Steeds meer christenen zoeken hun heil buiten Pakistan.

Juli 2015 – Lokale moslimgeestelijken in het Pakistaanse Lahore zetten een prijs van 5000 dollar op het hoofd van Bibi. Het hooggerechtshof in Lahore buigt zich op 22 juli opnieuw over de zaak en besluit tot nieuw, diepgaander onderzoek van de zaak-Bibi.

Oktober 2015 – Bibi wordt wegens doodsbedreigingen in isolatie opgesloten. Ze zou zelfs binnen de gevangenis niet meer veilig zijn.

Oktober 2016 – Door het terugtrekken van rechter Iqbal Hameed ur-Rahman wordt de behandeling van de rechtszaak door het hooggerechtshof weer uitgesteld.

Oktober 2018 – Het hooggerechtshof start de behandeling van de zaak-Bibi. Woensdag spreekt het Pakistaanse hof Asia Bibi (die rond de 50 wordt geschat) officieel vrij. Overal in het land protesteren extremisten vervolgens tegen de uitspraak. Verwacht wordt dat Bibi Pakistan zo snel mogelijk verlaat.

Hof Pakistan: geen doodstraf voor christin Asia Bibi