Christenen voor Israël „verbijsterd” over brief Raad van Kerken

Annexatie Westelijke Jordaanoever
Christenen voor Israël vindt het onjuist dat de Raad van Kerken Israël opnieuw eenzijdig in het beklaagdenbankje schuift. Foto: de Knesset, het Israëlische parlement. beeld RD, Henk Visscher

Christenen voor Israël (CvI) is „verbijsterd” over een open brief van de Raad van Kerken aan minister Blok. Daarin wordt hij gevraagd Israël te veroordelen en handelsverdragen met dit land op te schorten.

De Israëlstichting stuurde dinsdag een protestbrief naar de Raad van Kerken.

De brief van de Raad van Kerken, waarbij onder meer de Protestantse Kerk in Nederland is aangesloten, is een reactie op plannen van Israël om gebieden te „annexeren.” De Raad van Kerken bracht een brief die de Wereldraad van Kerken op 11 mei stuurde naar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken onder de aandacht van minister Blok, omdat „annexatie van de gebieden op de Westoever het vredesproces en een eventuele tweestatenoplossing nagenoeg onmogelijk zal maken.”

Christenen voor Israël vindt het onjuist dat een kerkelijke organisatie zich op deze wijze „bemoeit met de politiek, Israël opnieuw eenzijdig in het beklaagdenbankje schuift en zelfs oproept tot een boycot van Israël.” CvI noemt de brief aan de minister „schokkend, beschamend en de christelijke kerk onwaardig. Wij zijn bang dat hier een theologie aan ten grondslag ligt, waarin de blijvende plaats van Israël in de heilsgeschiedenis wordt miskend en ontkend. Het zou de kerken sieren, als ze wat meer besef zouden tonen van de uiterst moeilijke omstandigheden waarin Israël en het Joodse volk zich bevinden, in een omgeving waarin de vernietiging van Israël alom wordt gepredikt.”

De stichting roept haar eigen achterban op de Raad van Kerken aan te schrijven en de leiding van de eigen kerkelijke gemeente te vragen afstand te nemen van de anti-Israëlverklaring van de raad.