Christenen uit huizen verdreven in Laos

In Laos wonen maar weinig christenen: slechts 1,5 procent van de bevolking gelooft in de Bijbelse boodschap. Christenen hebben een moeilijke positie in het land in Zuidoost-Azië dat grenst aan onder meer China, Cambodja, Thailand en Vietnam.

In januari zijn 48 christenen uit het dorp Katin in het district Ta-Oyl verdreven. Tijdens een zondagse kerkdienst kwam een groep van meer dan honderd dorpelingen, politieagenten en overheidsvertegenwoordigers naar het kerkgebouw. Zij richtten wapens op de hoofden van de christenen, zo meldt Compass Direct. De kerkgangers moesten de dienst beëindigen en alle persoonlijke bezittingen afstaan. Verder zijn hun elf huizen in beslag genomen; zes ervan zijn verwoest. Van een van de christenen is een varken afgenomen. Een varken is in Laos evenveel waard als zes weeksalarissen.

De christenen zijn buiten het dorp gedreven. Zes kilometer verderop lieten de politieagenten hen gaan. Terugkeer naar het dorp is de kerkgangers onmogelijk gemaakt. Bij de ingang van Katin postten politieagenten. De kerkgangers zijn daardoor gedwongen in het bos op de grond te slapen, zo meldde een mensenrechtenorganisatie. Zij hebben geen eten en schoon water. Ze kunnen alleen het water uit een klein beekje in de buurt gebruiken.

Kort na de zondagse actie probeerde een ambtenaar godsdienstzaken de christenen ertoe over te halen hun geloof af te zweren. De Bijbel is niet meer dan een boek, zei hij. De ambtenaar kreeg als antwoord dat de Bijbel geen gewoon boek is, maar een geschenk van God.

Toen spiegelde de overheidsvertegenwoordiger de mensen financieel voordeel voor als ze niet langer het christendom zouden aanhangen. De verdreven dorpelingen zeiden dat zij –met of zonder hulp– vasthielden aan „het gekregen nieuwe leven van God.”

De ambtenaar lokte hen nog een keer met de belofte dat zij na afzwering van hun geloof terug zouden mogen keren naar hun huizen. Daar gingen de christelijke Katinners niet op in. Daarop verbood de ambtenaar hen terug te keren naar hun huizen.

De christenen in Katin ondervonden ook in 2008 en 2009 al onderdrukking. De grondwet van Laos geeft christenen de ruimte om samen te komen.