Christenen Pakistan noemen kinderen Mohammed of Aisha

Beeld AFP, Saeed Khan

Pakistaanse christenouders geven hun kinderen islamitische namen om geweld op school te voorkomen.

Discriminatie doet zich vaak voor op scholen en universiteiten waar christelijke studenten een minderheid vormen, zegt bisschop Samson Shukardin uit Hyderabad, geciteerd door de Britse website Christian Today.

Christelijke ouders zijn daarom overgegaan op het geven van islamitische namen, zodat hun kinderen niet van meet af aan een doelwit vormen en te maken krijgen met discriminatie.

Volgens Shukardin worden minderheden zelfs in schoolboeken als ongelovigen beschouwd en in een negatief daglicht gezet. Het lesmateriaal bevordert de bestaande vooroordelen. Ook gematigde moslims lopen een groot risico om doelwit te worden van de fundamentalistische islam, aldus de bisschop. „Er hebben meer aanvallen op moskeeën plaats dan op kerken.”

Minderheden lopen het risico om gekidnapt te worden. „Moslims geloven dat ze het eeuwige leven verdienen als ze iemand bekeren tot de islam. Als een eerste poging daartoe mislukt, wenden mensen zich tot kidnapping.”