Christelijk college terug naar hartje New York

3

De leslokalen, de bibliotheek en de gangen zien er net zo uit als bij iedere andere onderwijsinstelling. Oké, alles is fonkelnieuw en voorzien van frisse kleuren. Het verschil zit ’m in het uitzicht. Studenten van Nyack College kijken uit over de skyline van New York.

Het is nog koud en mistig als een voor een de lichten in de kantoorflats van New York aanfloepen. De Amerikaanse metropool mag dan de bijnaam hebben dat het een stad is die nooit slaapt, toch ontwaakt een groot deel van Manhattan pas ’s ochtends rond 8.00 uur. Op de 17e tot en met 22e verdieping van één van de wat kleinere gebouwen, is het een drukte van belang. Hier zijn geen kantoren of woningen, maar huist een christelijke onderwijsinstelling met tientallen studierichtingen en honderden studenten.

Met een zwaai opent dr. Charles Hammond, verantwoordelijk voor de relaties die Nyack met kerken onderhoudt, de deur van zijn kantoor. De joviale Amerikaan is een enthousiast pleitbezorger van de komst van Nyack naar het hart van New York. Zoals de meeste instellingen voor hoger onderwijs in de Verenigde Staten, was de thuisbasis van Nyack tot voor kort een campus in een voorstad. In dit geval was dat Nyack, de plaats waaraan de instelling zijn naam dankt. Het is volgens Hammond dan ook „een wonder” dat het college, verbonden aan de evangelicale Christian And Missionary Alliance, vanaf volgend jaar volledig gevestigd is in het hart van de stad.

Bijbeltekst

Hammond leidt met zichtbare trots rond over de zes verdiepingen bovenin het gebouw. Elke etage heeft een eigen kleur, waardoor studenten en personeel niet snel verdwalen. Maar dat is niet het enige herkenningspunt: op elke verdieping is ook een Bijbeltekst aangebracht op de muur. Zoals Esther 4:14, waarin Mordechai koningin Esther waarschuwt dat wanneer zij zwijgt, de verlossing van de Joden van elders zal komen. Of uit het Bijbelboek Jeremia: „Zoek de vrede en de voorspoed voor de stad.”

Het gebouw van Nyack kent verdiepingen met vooral leslokalen en werkruimtes, maar ook een etage die vrijwel geheel in beslaggenomen wordt door de bibliotheek. Daarin zijn ook tal van werkruimtes voor studenten. Op sommige plaatsen is een plaquette aangebracht die herinnert aan gulle gaven van donateurs, die de komst van Nyack naar Manhattan mede mogelijk maakten. „Mensen in onze achterban die er Gods leiding in zagen dat we naar deze plek moesten, hebben ons geholpen”, zegt Hammond.

Nyack biedt ruim dertig bachelor- en masterprogramma’s aan. Een deel vanuit de campus in Rockland (zie kader), die volgend jaar verlaten wordt. De meeste opleidingen hebben inmiddels New York als thuisbasis. Hoewel Bijbelstudies en theologie de pijlers vormen onder de onderwijsinstelling, biedt Nyack daarnaast een scala aan andere studierichtingen aan. Van MBA’s –zakelijke en administratieve opleidingen– tot verpleegkunde, sociaal werk en onderwijskundige programma’s.

„Bij alle studies die we aanbieden, stellen we centraal dat we als christenen dienstbaar willen zijn in Gods Koninkrijk”, zegt Jeff Quinn, vicepresident voor ”college relations” van Nyack. „We hebben studierichtingen waarbij mensen worden opgeleid voor een taak in de kerk of semi-kerkelijke instituten. Maar er is ook ander werk in Gods Koninkrijk. Het centrale thema van alle opleidingen is dat er genezing, herstel en verlossing is door de liefde van Christus.”

Hammond en Quinn hebben een lange staat van dienst bij Nyack. Beiden combineerden hun functie jarenlang met die van voorganger in een gemeente. Tegenwoordig zetten ze zich fulltime in voor het onderwijs. In de afgelopen decennia zagen ze Nyack groeien van zo’n 1000 studenten in de jaren tachtig van de vorige eeuw naar zo’n 2300 nu. Ook werd een satellietvestiging opgezet op Puerto Rico, een eiland in het Caraïbisch gebied. Quinn: „Ook het aantal studierichtingen is toegenomen. Waarbij we dienstbetoon als kernbegrip hebben willen handhaven.”

Beide voormannen onderstrepen dat Nyack een veel diversere studentenpopulatie heeft dan de meeste Amerikaanse colleges. Quinn: „Verschillen zijn er in etnisch opzicht, maar ook in leeftijd en kerkelijke achtergrond. Eigenlijk op elk niveau. De uitdaging is dat studenten daarmee leren omgaan. Waarom zou je met totaal verschillende mensen samenwerken? Is dat omdat je er zelf iets van verwacht of omdat God van je vraagt om ieder Zijn liefde te bieden?”

Als instelling die verbonden is aan CAMA (Christian And Missionary Alliance), probeert Nyack het geloof praktisch te maken. ”Spritual formation”, heet dit. Quinn: „Je kunt deelnemen aan het ”chapel program”, met als onderdelen kleine mentorgroepen, gebeds- en lofprijzingsmomenten en creatieve workshops. Maar er zijn ook cursussen waarin we ingaan op groeien in het geloof.”

Zendingsideaal

Bij alle opleidingen van Nyack ontbreekt het zendingsideaal niet, zegt Quinn. „Ons uitgangspunt is dat het Evangelie naar de gehele wereld gebracht moet worden. Dat proberen we te combineren met academische excellentie. Dat wil ieder college natuurlijk. Maar Nyack werkt dat bijvoorbeeld uit door aandacht te geven aan diversiteit. Ook willen we wereldwijd actief zijn. Het is heel nuttig voor studenten om ervaring op te doen in diverse culturen en te zien dat het Koninkrijk van God groter is dan hun eigen omgeving.”

Speciale aandacht geeft Nyack aan mensen aan de rand van de samenleving. „We stimuleren het dat studenten sociaal werk doen onder deze groep. We moedigen onze studenten aan om Gods liefde uit te dragen. Maar niet zonder voorbij te gaan aan hun verhouding tegenover God. Niemand mag voorbij gaan aan de noodzaak van persoonlijke verandering, maar zeker niet degenen die willen werken in Zijn dienst.”

Een grote koersverandering voor Nyack betekent de terugkeer naar het hart van New York, waar de instelling in 1882 ontstond. Het besluit daarover is niet zonder pijn genomen, zegt Quinn. „De huidige generatie docenten en de meeste alumni hebben hun hart liggen bij onze campus in Rockland. Maar als zendingsgerichte opleiding willen we naar de toekomst kijken. We zien trends als globalisering en verstedelijking. In hartje New York komen mensen vanuit de hele wereld samen. Die willen we bereiken. Bovendien is Manhattan misschien ook wel een van de witte vlekken op de wereldkaart. Deze omgeving is, in ieder geval op dit moment, niet zo sterk bereikt met het Evangelie. Daarnaast is er een economische reden. We willen de kosten van het studeren laag houden. Een compacte vestiging in de stad brengt onze overheadkosten omlaag en zorgt ervoor dat we optimaal bereikbaar zijn. Ook voor kerken in New York, met wie we meer dan ooit willen samenwerken.”

Wonder

Hammond wijst erop dat Nyack de locatie op Manhattan op een bijzondere manier verkreeg. Het pand kwam leeg te staan door de verhuizing van gemeenteambtenaren naar de Freedom Tower, het nieuwe World Trade Center. De leegstand die de komst van dit enorme gebouw opleverde bij andere panden, zorgde voor een daling in de vierkantemeterprijs van gebouwen in Manhattan. Quinn: „De eigenaren van het gebouw waar we nu een aantal verdiepingen hebben, namen ons aanvankelijk niet serieus. Ze dachten: een klein college. Maar we kregen steun van een donor en konden het gebouw kopen. De president van het bestuur noemde het een wonder in Manhattan.”

Terug naar de stad

Nyack College is een christelijke onderwijsinstelling die verbonden is aan de CAMA, de Christian And Missionary Alliance. Dit Amerikaanse evangelicale kerkgenootschap legt de nadruk op zending en het in de praktijk brengen van Bijbelse principes. De organisatie heeft ook een Nederlandse tak, die gefuseerd is met de Alliantie van Baptisten. Samen hebben ze in Nederland 63 zogenoemde ABC-gemeenten.

Nyack College ontstond in 1882 in New York. In 1897 verhuisde de instelling naar Nyack, een stadje in Rockland County, een eindje buiten de stad. Daar dankt de opleiding zijn naam aan. De huidige campus daar, die vanaf een heuvel uitkijkt over de rivier de Hudson, dateert uit 1997.

Het besluit om een nevenvestiging in New York op de starten werd in 2011 concreet, toen Nyack enkele verdiepingen in een kantoorgebouw op Manhattan in gebruik nam. In de jaren die volgden is het aantal verdiepingen dat Nyack gebruikt, geleidelijk steeds meer toegenomen. Inmiddels heeft Nyack behalve de begane grond en de kelder van het gebouw, zes verdiepingen bovenin het complex. In 2018 viel het besluit om de campus in Rockland te verlaten. Nyack College heeft inmiddels nieuwe studentenhuisvesting gevonden buiten het centrum van de stad. Studenten kunnen van daaruit in minder dan een half uur in Manhattan zijn. Volgend jaar moet de verhuizing zijn afgerond.