Chinese wet bedreigt vrijheid christenen Hongkong

Christelijke demonstranten zijn op weg naar het huis van Carrie Lam, de leider van Hongkong, tijdens protesten tegen een Chinese uitleveringswet in 2019. beeld REUTERS, Danish Siddiqui
2

Veel christenen in Hongkong zijn bezorgd over een nieuwe Chinese veiligheidswet voor de metropool die op handen is. Inmiddels hebben al enkele duizenden van hen aangegeven hun „plicht als kerk te zullen nakomen en samen met alle Hongkongers op te trekken.”

Hoewel de details van de wet nog niet bekend zijn, maken veel inwoners van Hongkong zich grote zorgen. Het Chinese Volkscongres in Peking stemde kortgeleden in met een wet die is bedoeld om veiligheidsbedreigingen in Hongkong grondig aan te pakken.

De wet, die nog niet van kracht is, stelt alles strafbaar wat de autoriteit van China aantast. Omdat de Chinese overheid zo goed als alle kritiek op het regime als ondermijning van het gezag bestempelt, kan de wet grote gevolgen hebben. Ook de religieuze vrijheid in Hongkong loopt gevaar.

Dat deze wet voor christenen in Hongkong niet zo onschuldig is als het lijkt, is eenvoudig terug te zien in China zelf. De Communistische Partij gebruikt in het binnenland een soortgelijke verordening om zich te ontdoen van christenen. Slechts enkele maanden geleden werd de bekende Chinese huiskerkpastor Wang Yi veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens „ondermijning van de staatsmacht.”

Tekenend is ook dat Xia Baolong recent is aangesteld als hoofd van de overheidsdienst voor Hongkong en Macau. Deze hoge Chinese ambtenaar wordt verantwoordelijk gehouden voor de vernietiging van verschillende kerken en het verwijderen van duizenden kruisen in de provincie Zhejiang.

Preken

Het is echter niet waarschijnlijk dat kerken in Hongkong worden gesloopt zoals dat in China gebeurt, zegt Benedict Rogers van de organisatie Hong Kong Watch. „Mensen zullen nog steeds naar de kerk mogen, maar de overheid zal bijvoorbeeld preken gaan monitoren.” Predikanten en andere geestelijken die zich daarin uitspreken over mensenrechten of onrecht aan de kaak stellen, zullen worden aangepakt, zegt hij.

Zo ligt het volgens Rogers voor de hand dat kardinaal Joseph Zen, een uitgesproken criticus van het Chinese regime, de mond gesnoerd zal worden. Hongkong heeft „een wonder uit de hemel nodig”, zei de 88-jarige geestelijke kortgeleden nog naar aanleiding van de nieuwe wet. Volgens hem staat de metropool „iets verschrikkelijks wachten.”

De gevolgen zullen het grootst zijn waar religie en politiek elkaar raken, aldus de voorman van Hong Kong Watch. Hij voorziet dat predikanten die deel hebben genomen aan de protesten van afgelopen jaar of demonstranten hebben gesteund, consequenties tegemoet kunnen zien. China is er zich goed van bewust dat verschillende pastors hun kerken openstelden voor de betogers.

Daarnaast wordt met de komst van de wet alle buitenlandse inmenging strafbaar. Hongkong is al jaren een uitvalbasis voor missionaire activiteiten in het binnenland. Omdat China het christendom ziet als een niet gewenste invloed, zullen de gevolgen voor zendingsactiviteiten volgens Rogers „zeker niet uitblijven.”

Het is tevens belangrijk om het complete plaatje van vrijheden in het oog te houden, aldus de Hongkongkenner. „Ook al is de vrijheid van godsdienst nog niet aangetast, andere vrijheden zijn al jarenlang uitgehold. En waar andere vrijheden op het spel staan, volgt godsdienstvrijheid.”

Plicht

Voor veel Hongkongse christenen is ook deze wet dan ook reden om hun stem te laten horen. In een verklaring zeggen zij „extreem verontwaardigd te zijn” over de nieuwe veiligheidswet. Volgens de opstellers probeert China een autoritaire regering in Hongkong af te dwingen.

Slechts Christus is de hoogste autoriteit, zo stellen de predikanten. Daarom zullen zij zich niet neerleggen bij een regime dat handelt in strijd met Bijbel.

De verklaring is inmiddels ondertekend door 3500 Hongkongse predikanten en kerkgangers. En dat aantal loopt nog op.

De opstellers steken ook de hand in eigen boezem. Zo kozen de kerken in Hongkong er jarenlang voor om zichzelf te beschermen door een oogje dicht te knijpen voor de vervolging en onderdrukking van dissidenten. Maar nu zullen ze niet langer zwijgen, schrijven ze.

De predikanten beloven in de brief dat „hoe moeilijk het ook wordt, we onze plicht als kerk zullen nakomen om samen met alle Hongkongers op te trekken en Hongkong onophoudelijk te steunen met gebeden en pastorale zorg, als een levend getuigenis van Immanuël – God is met degenen die lijden.”