Chinese vertaler bij GBS: Betrouwbare Bijbelvertaling buitengewoon belangrijk

De grote zaal in het kantoorgebouw van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) in Leerdam zit vol. Achterin zijn stoelen bijgezet. De aanwezigen luisteren naar het vurige betoog van Bijbelvertaler Paul Wang uit China.

Samen met zijn collega Malachi Zhou is Wang in Nederland om te vertellen over het vertaalproject van de GBS en haar zusterorganisatie, de Trinitarian Bible Society (TBS).

„Ik ben blij om hier te zijn”, vertelde Wang donderdagavond aan de ruim 150 aanwezigen, „Nederland is een wonderlijk land. Een land van melk en honing. Uit dit kleine land zijn zovele theologen, predikanten, zendelingen en filosofen voortgekomen.” Theologische werken uit de Nadere Reformatie, maar ook uit puriteinse kringen in Engeland en Schotland, kent hij van binnenuit. Op een dia toonde Wang een vierdelige, Chinese vertaling van ”De redelijke godsdienst” van Wilhelmus à Brakel. Hij verzorgde zelf de overzetting en verspreidde de uitgave onder studenten en voorgangers.

Tijdens de opening had ds. R. Bakker al kort toegelicht dat de vertaling van het Johannesevangelie in het Chinees inmiddels gereed is. „De vertaling van het complete Nieuwe Testament verschijnt, zo de Heere wil, in 2020”, aldus de predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Kinderdijk. Hij verving GBS-voorzitter ds. A. C. Rijken uit Gameren, die wegens onvoorziene omstandigheden verhinderd was.

Belangrijk

Wang, die jarenlange ervaring heeft in de advocatuur, wees het publiek erop hoe buitengewoon belangrijk het is om een betrouwbare Bijbelvertaling te hebben. „Ik ben opgegroeid in een wereld van voorouderverering en marxisme”, vertelde Wang, „Na de val van het communisme in 1989 werd ik aanhanger van het hindoeïsme. Pas tien jaar daarna kwam ik door Gods genade in een christelijke gemeente terecht.”

In eerste instantie sloot Wang zich aan bij een extreme, charismatische ondergrondse kerk. „Mijn hart breekt als ik dit zeg. Die dwaalleer heb ik drie jaar geloofd. Dat bewijst hoe nodig het is om een betrouwbare Bijbelvertaling te hebben.”

In zijn werk als advocaat heeft Wang geleerd om altijd secuur naar de tekst te kijken. „Je moet geen uitspraken doen op basis van je eigen ervaring, als die niet klopt met de tekst. Toen ik tot bekering kwam, ontdekte ik dat er in de gangbare Chinese Bijbelvertaling schijnbare tegenstrijdigheden staan. Die waren daarin terechtgekomen door de Schriftkritiek. De critici hebben hun eigen twijfels in de Schrift ingebracht.”

De jurist constateert dat de gereformeerde leer in China door steeds meer mensen wordt aangehangen. „Het communisme heeft als ideologie dertig jaar geleden al gefaald. Meerdere van mijn collega’s keken naar het christendom als een ‘andere weg voorwaarts’. Zij kwamen er echter achter dat zij een gecorrumpeerde, humanistische versie aanhingen. Toen ik hen vertelde over de leer van het gereformeerde christendom, waren zij het er met mij over eens dat het gereformeerd protestantisme de juiste vorm van christendom is.”

Het doet de Wang „pijn” als hij ziet dat christenen zich zorgen maken over de politieke situatie, maar weinig acht lijken te slaan op wat het echte christendom is. De vraag naar de ware Kerk wordt weinig gesteld. En dat is gevaarlijk.”

Overwegingen

Wangs collega Malachi Zhou legde in een presentatie met meerdere voorbeelden uit hoe het vertalen van de Bijbel in zijn werk gaat en welke overwegingen de vertalers maken.

Tijdens de vragenronde vroeg een van de aanwezigen of er ook woorden zijn waarvan de betekenis moeilijk in een vertaling weer te geven is. Zhou antwoordde daarop dat het Chinees geen deelwoorden kent en dat ook Griekse voorzetsels moeilijk in het Chinees te vertalen zijn. „Het is dus een uitdaging om de volledige betekenis van de grondtekst weer te geven. We moeten een keuze maken, maar dat is weleens lastig.”

Ds. B. J. van Boven, predikant van de gereformeerde gemeente in De Valk-Wekerom, sloot de bijeenkomst af.