CGK willen Spaans kerkverband steunen

Synode CGK 2016
beeld RD, Anton Dommerholt

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft donderdag en vrijdag een buitenlands tintje. Afgevaardigden van overzeese kerken waarmee de CGK contacten onderhouden, spreken de synode toe. In de toekomst komt er nog een Spaanse zusterkerk bij: de Iglesias Reformadas de España (IRE).

De CGK onderhouden „correspondentie” met bijna twintig kerkverbanden in het buitenland. De Nederlandse kerk kent drie vormen van contact. Het meest uitgebreid is volledige correspondentie: beide kerkverbanden aanvaarden elkaars attestaties, stellen de avondmaalstafel voor elkaar open en predikanten mogen over en weer voorgaan en beroepen worden. Bij beperkte correspondentie worden elkaars attestaties niet aanvaard en zijn predikanten niet beroepbaar. Een derde vorm is kerkelijk contact. Dan stellen beide kerken elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen in het kerkverband en proberen ze elkaar te bemoedigen en te steunen.

De generale synode van de CGK besloot donderdag de Iglesias Reformadas de España volledige correspondentie aan te bieden. Het gaat om een minikerkverband van drie gemeenten, die volgens deputaten buitenlandse kerken „kwetsbaar” zijn „door hun kleine getal en grote onderlinge afstand.”

Maar er bestaat veel herkenning: „De basis van Schrift en belijdenis is het uitgangspunt voor prediking, pastoraat en kerkregering. Ook de geloofsbeleving geeft herkenning. Men staat van harte voor de kinderdoop en men is alert op evangelische invloeden.”

Een van de predikanten van de IRE is drs. B. Coster, die wordt ondersteund door de Spaanse Evangelische Zending (SEZ). Als de IRE officieel akkoord is met het voorstel van de CGK, mag drs. Coster ook binnen deze kerken voorgaan.

Een officiële band is ook wenselijk met het oog op geplande missionaire activiteiten in Spanje. Deputaten buitenlandse zending doen het voorstel via de cgk van Antwerpen de missionaire activiteiten van Guido Groeneveld in Barcelona te gaan ondersteunen.

Verschillende afgevaardigden van buitenlandse kerken spraken donderdagmorgen de synode toe: ds. John MacLeod van de Free Church of Scotland (Continuing), ds. D. H. Kranendonk van de Free Reformed Churches of North America, ds. B. Elshout van de Heritage Reformed Congregations en ds. Mark T. Bube van de Orthodox Presbyterian Church.