CGK wijzen bezwaren tegen homostandpunt af

Synode CGK 2016
Generale synode 2017 van de Christelijke Gereformeerde Kerken. beeld RD, Henk Visscher

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) houden vast aan hun uitspraak over homoseksualiteit en homorelaties. De generale synode besloot dinsdag alle revisieverzoeken af te wijzen.

De landelijke vergadering in Nunspeet sprak opnieuw over vijftien bezwaarschriften tegen een synoderapport uit 2013 over homoseksualiteit. Daarin erkennen de CGK dat er in het verleden te weinig specifieke aandacht is geweest voor pastoraat aan homo’s in de kerk. Tegelijkertijd stellen ze in het document dat seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht zonde is. Een gemeentelid met een homoseksuele relatie kan niet worden toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis, de heilige doop en de viering van het heilig avondmaal.

buijs

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Leeruitspraak

Een deel van de revisieverzoeken betrof de uitleg van Leviticus 18 en 20 en Romeinen 1. Alternatieve exegesen van deze Schriftgedeelten hebben de synode echter „niet kunnen overtuigen.” De vergadering vindt dat de uitleg in het visiedocument van 2013 het meest recht doen aan de Schriftwoorden „in de context van het geheel van het positieve Bijbelse spreken over huwelijk en seksualiteit.”

Volgens de synode mogen homorelaties „in liefde en trouw” in de gemeente geen uitzonderingspositie hebben. „Een beroep hierbij op de liefde van Christus gaat voorbij aan het feit dat deze liefde het gebod respecteert dat de seksualiteit een plaats geeft binnen de veilige verbondskaders van het huwelijk. De tegemoetkomendheid van God, in de zin van Zijn geduld, is in de Bijbel geen blijvend gedogen van een zondige situatie. Gods geduld is de bewogenheid waarmee Hij Zijn kinderen wil bewegen in de richting van de hartelijke onderwerping aan Zijn geboden.”

De synode ontkent dat ze met de kerkelijke uitspraak in de pastorale verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad treedt. „Het vraagstuk van homoseksualiteit en homoseksuele relaties is vanuit de kerken zelf op de tafel van de synode gelegd. Zij hebben daarmee erkend dat het ontwikkelen van een visie op dit vraagstuk het vermogen van de plaatselijke gemeente overstijgt.”

Volgens de synode is er geen sprake van een leeruitspraak over homoseksualiteit. Dan zou het immers gaan om „een dogma, een nadere definiëring van de waarheid, een uitbreiding van de belijdenis, waarmee kerk, geloof en persoonlijk heil staan of vallen.”

In dit geval gaat het echter om een uitspraak over een casus in de kerkelijke en ambtelijke praktijk. „Qua gezag en binding heeft deze niet meer en niet minder gewicht dan andere synodebesluiten.”

De synode wil de uitspraak uit 2013 graag opnieuw voor het voetlicht brengen. „Hierin klinkt namelijk de bewogenheid door met onze homoseksuele zusters en broeders. De synode heeft, net als de kerkenraden die om revisie verzochten, niet anders voor ogen willen hebben dan de eer van de Heere, de heiligheid van Zijn kerk en het geestelijk welzijn van de betreffende zusters en broeders.”

SYN-CHR-GER-0003-HENKDs. P. J. D. Buijs: Synode CGK wijst met homobesluit niemand de deur

Taakgroep

De synode besloot een taakgroep in te stellen om de inhoud van de revisieverzoeken en het commissierapport –waarin het synodebesluit en de onderbouwing daarvan staat– te publiceren in een brochure. Ook gaat de taakgroep in gesprek met de kerkenraden die om revisie verzochten.

Het is de bedoeling het gesprek over homoseksualiteit op classicaal niveau verder te voeren. De synode dringt er bij de classes sterk op aan „in vertrouwen, wijsheid en geduld met elkaar om te gaan, waar het erop aankomt de kerkelijke uitspraak in het plaatselijk pastorale beleid te verwerken en na te leven, met name wat betreft het kerkelijke vermaan.”

De taakgroep zal, in samenwerking met deputaten eenheid, ook mogelijkheden onderzoeken tot meer gezamenlijke bezinning op homoseksualiteit met andere kerken van gereformeerd belijden.

Lees hier de uitspraak van de CGK-synode. Meer achtergronden over de synode leest u in ons thema.

Lees ook

CGK wegen bezwaren tegen homostandpunt (Reformatorisch Dagblad, 13-02-2017)

CGK bezinnen zich op bezwaren tegen uitspraak homoseksualiteit (RD.nl, 25-11-2016)

Ds. Quant: Gedachten ds. Mijnders niet wijs (Reformatorisch Dagblad, 02-11-2015)

„Homostandpunt CGK kan leiden tot breuk” (Reformatorisch Dagblad, 02-11-2015)

CGK nemen homostandpunt onder de loep (Reformatorisch Dagblad, 02-11-2015)

„Draag homostandpunt CGK uit” (Reformatorisch Dagblad, 14-04-2014)

Homoseksualiteit en de plaatselijke gemeente : Pastorale handreiking samengevat (De Wekker, 28-02-2014)

Fundering kerkelijke uitspraak : Visiedocument homoseksualiteit samengevat (De Wekker, 14-02-2014)

„CGK breiden standaard orthodoxie uit” (Reformatorisch Dagblad, 03-12-2013)

Kerken in gesprek over homoseksualiteit (Reformatorisch Dagblad, 30-11-2013)

Ds. Quant: Principiële beslistheid en pastoraal geduld (Reformatorisch Dagblad, 28-11-2013)

„Te weinig aandacht voor homo in kerk” (Reformatorisch Dagblad, 28-11-2013)

CGK spreken over homorelaties (Reformatorisch Dagblad, 01-11-2013)