CGK verliezen vooral leden door kerkverlating

De christelijke gereformeerde kerk in Zuidland werd vorig jaar opgeheven. beeld Wim van Vossen

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben vorig jaar 258 leden verloren. De belangrijkste reden is kerkverlating.

In totaal verlieten 470 doopleden en 317 belijdende leden de Christelijke Gereformeerde Kerken zonder zich bij een ander kerkverband aan te sluiten, zo blijkt uit het donderdag verschenen Jaarboek 2020 van de CGK. „Samen 787 leden – een gemeente zo groot als die van Zierikzee”, schrijft ds. H. J. Th. Velema in het jaaroverzicht. „Zou dát momenteel niet onze belangrijkste vraag moeten zijn: hoe kunnen we die uittocht stoppen?”

De Christelijke Gereformeerde Kerken telden op 1 januari 2020 in totaal 71.594 leden. Er waren 27.182 doopleden en 44.412 belijdende leden. Dat zijn 147 doop- en 111 belijdende leden minder dan een jaar eerder.

De CGK verloren minder leden dan in 2018. Toen waren dat er 432. Het aantal buitenkerkelijken dat lid werd van het kerkverband, bleef met 103 mensen precies gelijk.

Opgeheven

Het aantal plaatselijke kerken verminderde met één door de opheffing van de cgk in Zuidland. Op 1 januari waren er 182 gemeenten. Daarvan zijn er 79 vacant: 12 meer dan een jaar eerder.

Het aantal dienstdoende predikanten verminderde met zes. In totaal zijn het er nu 129, de vier hoogleraren van de Theologische Universiteit Apeldoorn niet meegerekend. „De aanwas van onderop is dus te weinig voor het evenwicht”, aldus ds. Velema.

Twee kandidaten werden predikant; zeven predikanten gingen met emeritaat. In het getal van 94 emeritus predikanten zijn de 5 emeritus hoogleraren niet inbegrepen. Vier emeritus predikanten en een emeritus hoogleraar overleden vorig jaar.

Overstap

Er kwamen in 2019 ongeveer evenveel mensen uit andere kerken over naar de CGK dan dat er weggingen naar andere kerken. Naar verhouding stapten veel belijdende leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt over: 237. De omgekeerde richting gingen 53 kerkleden. Uit de Gereformeerde Gemeenten kwamen 95 belijdende leden, terwijl er 13 naar dit kerkverband vertrokken. De meeste mensen die vertrokken, gingen naar de Protestantse Kerk in Nederland.

Het Jaarboek van de CGK (uitg. Buijten en Schipperheijn) is vanwege de privacywetgeving niet in de boekhandel te koop, maar alleen binnen het kerkverband.