CGK steunen arme zendingsgemeenten

Synode CGK 2016
Synode CGK. beeld RD

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) trekken tot 2020 een bedrag van 150.000 euro uit om arme zendingsgemeenten in Nederland te ondersteunen.

Dat heeft de generale synode woensdagavond in Nunspeet besloten.

De landelijke vergadering van de CGK benoemde in 2013 de commissie ”Partners in zending” om zendingsgemeenten bij te staan in hun financiële problematiek.

Naast het verlenen van financiële steun kan de commissie de zendingsgemeenten ook coaching aanbieden om zelf fondsen te werven. Doel is financiële zelfstandigheid.

Zendingsgemeenten die om steun hebben gevraagd maar die niet krijgen, kunnen in beroep gaan bij deputaten evangelisatie.

Dr. A. Versluis (Ouderkerk aan de Amstel) zei tijdens de synodebespreking dat de criteria voor het verlenen van steun onduidelijk zijn. Hij pleitte voor meer beleid, bijvoorbeeld door aan te geven hoe lang een zendingsgemeente steun zal krijgen. „Anders bieden we een blanco cheque.” Zijn voorstel kreeg onvoldoende steun binnen de synode.