Cgk/Ngk Amsterdam: Klein, vergrijsd, maar missionair

Kerk in Amsterdam
Ds. Paul den Hertog van cgk/Ngk De Bron en voorganger Martijn Rutgers van kerkplanting Oase.  beeld Eran Oppenheimer

Een Alpha-cursus voor senioren. Dat is het nieuwste idee van samenwerkingsgemeente cgk/Ngk De Bron in Amsterdam-Nieuw-West. De gemeente telt slechts 140 leden, maar zet zich actief in om mensen te bereiken met het Evangelie.

De Bron, een samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) van Amsterdam-Nieuw-West en de Nederlands gereformeerde kerk (Ngk) van Amsterdam-Tuinsteden-Zuid-West, is klein en vergrijsd. Ds. Paul den Hertog (60) wekt echter niet de indruk zich hierdoor uit het veld te laten slaan.

yt

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen.

Enthousiast vertelt hij over de grote onderlinge betrokkenheid in zijn gemeente. „Ik heb tachtigers die wekelijks de Valystaxi nemen om eenzame ouderen te bezoeken. Iedereen zet de schouders eronder om de boel draaiend te houden. De koning zou hier heel wat lintjes uit kunnen delen.”

De predikant leidt een „groeigroepje” waaraan zes tachtigers en negentigers deelnemen. „Ze doen heel actief mee en bellen elkaar regelmatig.”

De gemeente heeft zich de laatste jaren meer naar buiten gericht, vertelt ds. Den Hertog. „Slechts 15 procent van de inwoners in Amsterdam noemt zich christen. De stad is zendingsgebied. Dat besef dringt steeds meer door bij onze leden. Het gaat erom dat mensen de Heere Jezus leren kennen. Al het andere is bijzaak.”

Een lid opperde laatst het idee om een Alpha-cursus te organiseren voor senioren. „Daarover ben ik nu in gesprek met een verzorgingshuis. Eén keer per maand organiseren wij een maaltijd voor de buurt. Een paar oudere leden koken dan lekkere dingen. Ze kunnen er vanwege hun leeftijd altijd niet meer actief op uit, maar zo dragen ze toch hun steentje bij.”

De gemeente komt samen aan de Willem Kloosstraat en houdt als een van de weinige kerken in Amsterdam-West nog een middagdienst op zondag. Ds. Den Hertog: „Die dienst wordt bezocht door ongeveer dertig personen met een verschillende kerkelijke achtergrond, onder wie een rooms-katholieke dame.”

Tussen de twee traditionele diensten in op zondag houdt Oase, de multiculturele kerkplanting van De Bron, om 12.00 uur haar samenkomst. Oase stamt uit 2010, toen De Bron met missionair werk in het stadsdeel Nieuw-West begon. De eerste dienst trok een handjevol buurtbewoners. Nu komen er elke zondag zo’n honderd mensen samen, onder wie veel jongeren.

Martijn Rutgers (43), sinds anderhalf jaar voorganger van Oase, heeft levens zien veranderen. Hij vertelt over Lukas, een jongen van 21 met een Surinaamse achtergrond, die op een zondagochtend met zijn ziel onder zijn arm door de buurt liep. „Hij zag de vlaggen aan ons pand en liep uit interesse naar binnen. De boodschap raakte hem zo dat hij bleef komen en tot geloof is gekomen. Lukas is compleet veranderd. Deze zomer gaat hij naar Indonesië om zelf zendingswerk te doen.”

Moeilijk vindt Rutgers het omgaan met de gebrokenheid die hij ziet. „Echtscheiding, verslaving, psychische en financiële problematiek komen hier veel voor. Vanuit die gebrokenheid doen mensen elkaar pijn. Er zijn veel jonge christenen, maar weinig vaders en moeders in het geloof.”

De hoopvolle verhalen geven ds. Den Hertog moed om door te gaan. „God kan een opleving geven waardoor de zaken er opeens anders voor staan. Het is van groot belang dat christenen eropuit gaan. Uit het zoutvaatje, de mensen opzoeken op waar ze zijn. Zodat Gods Koninkrijk gestalte krijgt.”

Cgk/Ngk De Bron

Wat: samenwerkingsgemeente cgk/Ngk De Bron en kerkplanting Oase

Waar: Willem Kloosstraat 1, Amsterdam-Nieuw-West

Opgericht: in 1959

Hoe groot geweest: 482 leden in 1966

Hoe groot nu: 140 leden en circa 250 regelmatige bezoekers van Oase

Leden cgk van 1806 naar 571

Amsterdam kende vroeger vijf christelijke gereformeerde kerken: Noord, West, Oost, Zuid en Nieuw-West. In 1960 telden deze gemeenten in totaal 1806 leden.

Anno 2018 telt de cgk in Amsterdam vier gemeenten en één kerkplanting: 1. De Amstelgemeente, een fusie van de gemeenten Amsterdam-West, -Oost en -Zuid, 181 leden. 2. Uit de Amstelgemeente kwam Via Nova voort. Via Nova telt 111 leden. 3. Amsterdam-Nieuw-West (De Bron), 97 leden. Uit deze gemeente is kerkplanting Oase ontstaan. 4. De gemeente Hoop voor Noord, een fusie van de gelijknamige kerkplanting en de oorspronkelijke cgk Amsterdam-Noord, 182 leden. In totaal 571 leden.

zomerserie Kerk in Amsterdam

Dit is het derde deel van een serie over de rol die de kerk in Amsterdam –ooit een gereformeerde stad– anno 2018 nog speelt. Op 26 juli deel 4.