Cgk Maassluis herdenkt 125-jarig bestaan

De christelijke gereformeerde Bethelkerk in Maassluis. beeld Reliwiki

De christelijke gereformeerde Bethelkerk in Maassluis bestaat 125 jaar.

De instituering vond plaats op 18 augustus 1893. Het kerkgebouw van de christelijke gereformeerden was het zevende in het toen 7000 inwoners tellende Maassluis, de geboorteplaats van Abraham Kuyper, deelt gemeentelid Harry Petersen mee. De christelijke gereformeerden gingen echter niet mee met de door Kuyper begonnen Doleantie.

Het kerkgebouw stond aan de Lange Boonestraat. Als gevolg van de groei van de gemeente werd het te klein en in 1955 verkocht aan de ernaast gelegen touwfabriek. In 1957 betrok de gemeente een nieuwe kerk aan de Wagenstraat, waarvoor de toenmalige predikant ds. E. Venema de eerste steen legde.

De eerste predikant was ds. T. A. Bakker (vanaf 1902). De huidige predikant, de veertiende op rij, is ds. M. Bot, die voor 50 procent van zijn werktijd aan de 113 leden tellende gemeente verbonden is. De cgk onderhoudt goede betrekkingen met andere kerken in de stad en participeert in een interkerkelijk platform. Zij heeft al een aantal jaren intensief contact met de gereformeerde kerk vrijgemaakt.

De gemeente staat zondag tijdens de morgendienst stil bij het 125-jarig bestaan.