CGK krijgen eigen ”Kerk 2025”

Synode CGK 2016
Pauze tijdens de synode van de CGK. beeld RD

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) gaan onderzoek doen naar de herinrichting van de kerkelijke organisatie, zodat op zo veel mogelijk plaatsen het Woord kan blijven klinken.

De generale synode van de CGK ging donderdag in Nunspeet verder met de bespreking van een zogenoemde instructie van de particuliere synode van het Zuiden. Daarin gaat het vooral om de ondersteuning van kleinere kerken, die niet zelden met krimp en hoge kosten te maken hebben. Ze blijken steeds vaker niet in staat een predikant te onderhouden of een kerkelijk werker in dienst te nemen.

Binnen de CGK zijn veertig gemeenten met minder dan 250 leden. Zij kunnen in de „ gevarenzone” komen.

De situatie lijkt op die in de Protestantse Kerk in Nederland, die op basis van het rapport ”Kerk 2025” een lichtere kerkelijke organisatie nastreeft en „terug naar de basis” wil.

Prediking

De CGK vinden dat de voortgang van de prediking prioriteit dient te hebben in het gemeentelijke leven. „Het onwenselijk dat steeds meer gemeenten in ons kerkverband geen predikant meer kunnen onderhouden.”

De generale synode gaf groen licht voor een onderzoek naar de oorzaken van het sluiten van kerken in de CGK in de afgelopen twintig jaar, naar het aantal te verwachten kerksluitingen en naar mogelijke oplossingen. De CGK kijken daarbij ook hoe kleine kerken in het buitenland kunnen voortbestaan én een predikant kunnen onderhouden. Een ander onderdeel van de studie is de offervaardigheid in de kerken en de solidariteit binnen het kerkverband. Doel is het mogelijk maken dat kleine gemeenten toch een eigen predikant kunnen onderhouden.

Geloofsafval

Volgens de CGK is een „heroriëntatie op de inrichting van ons kerkelijke leven” nodig. De particuliere synode schrijft in haar instructie dat „geloofsafval en kerkverlating” een „herprioritering van de kern van het gemeenteleven” noodzakelijk maakt: de doorgaande prediking van het Woord.

Ds. J. G. Schenau, scriba van de particuliere synode van het Zuiden, spreekt desgevraagd van een belangrijk besluit. De heroriëntatie van het kerkelijk leven houdt volgens hem onder meer in dat onderzocht gaat worden of al het werk van deputaatschappen en vrijgestelde werkers zo wel kan doorgaan. „We kunnen misschien niet alles meer doen wat we altijd deden.”

Het is de bedoeling dat de generale synode van 2019 de studie bespreekt.