CGK gaan experimenteren met classisconvent

Synode CGK 2016
De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in de Nunspeetse Oenenburgkerk. beeld RD, Anton Dommerholt

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zien het classisconvent als een goed instrument om de eenheid onder gereformeerde belijders te bevorderen.

De generale synode van de CGK gaf donderdag in Nunspeet groen licht voor een pilot om op classicaal niveau te experimenteren met een classisconvent. De bedoeling is dat eenmaal per jaar een zogenoemde gastheerclassis vertegenwoordigers van gereformeerde kerken uit haar ressort uitnodigt. Daardoor onstaan contacten en mogelijk ook plaatselijke samenwerking.

De synode sprak uit dat een landelijke fusie van kerkverbanden op dit moment „helaas niet reëel” is en dat er blijvend gezocht moet worden naar wegen die kunnen leiden tot de eenheid van kerken van gereformeerd belijden in Nederland. „Deze roeping geldt zowel de gezamenlijke kerken alsook de plaatselijke kerken.”

Raad van Kerken

De CGK blijven participeren in het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG). De kerk wil samen met de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en zo mogelijk de Hersteld Hervormde Kerk onderzoeken of er „op een lager niveau” dan lidmaatschap contact met de Raad van Kerken mogelijk is. Daarbij mag geen „afbreuk” worden gedaan aan het gereformeerde belijden.

Verbond kerken

Ds. H. Polinder (Urk) vindt een verbond van kerken, waaraan de nationale synode werkt, een stap te ver. Hij stelde voor niet mee te doen, maar daarvoor kreeg hij onvoldoende steun van andere synodeleden.

De CGK blijven participeren in de nationale synode, zo besloot de synode, maar ze zullen de vorming van een eventuele federatie van kerken „kritisch blijven volgen, voornamelijk met het oog op de Schriftuurlijke en confessionele basis” ervan.