CGK-classis houdt besluitvorming over ‘Zwolle’ aan

De Verrijzeniskerk van de christelijke gereformeerde kerk te Zwolle. beeld Frans Paalman

De classis Zwolle van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft woensdag besloten voorlopig geen besluit te nemen over de visie van de gemeente in Zwolle op homoseksualiteit.

De classis geeft daarmee gehoor aan de oproep van de generale synode van het kerkverband om „pas op de plaats te maken”, aldus de scriba van het moderamen van de classis, ds. A. Hakvoort, woensdagavond. De synode deed vrijdag unaniem een „klemmend appel” op de kerken om gaandeweg de synode geen besluiten te nemen die tegen de landelijke afspraken ingaan.

2020-02-01-KRK1-kerkelijkepers-4-FC-V_webSynode CGK: Gemeente moet zich houden aan landelijke afspraken

De cgk in Zwolle –met zo’n 4500 leden de grootste gemeente binnen het kerkverband– biedt ruimte aan mensen die „in liefde en trouw” een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht om geloofsbelijdenis af te leggen of deel te nemen aan de sacramenten. De gemeente wijkt daarmee af van een synode-uitspraak uit 2013 over dit onderwerp.

De vergadering woensdag was een vervolg op een classisvergadering uit december. Daar bleek de classis verdeeld over hoe om te gaan met het standpunt van Zwolle. Besloten werd toen dat gemeenten verschillende voorstellen konden indienen, die in februari besproken zouden worden.

verrijzeniskerkClassis doet voorstellen rond homostandpunt cgk Zwolle

Kort voor de vergadering woensdag kwam een voorstel binnen van de gemeenten Dronten, Lelystad en Urk-Maranatha om de oproep van de synode op te volgen, aldus ds. Hakvoort. „De synode beraadt zich momenteel ook op de vraag hoe om te gaan met deze thema’s en vroeg de plaatselijke kerken daar niet tussendoor te gaan met besluitvorming, maar even de pauzeknop in te drukken. Het werd breed gedragen binnen de classis dat dit inderdaad verstandig is om nu te doen.”

De generale synode van het kerkverband vergadert verder in maart.