CGK-classis Apeldoorn komt terug op besluit over vrouw in ambt

Generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). beeld RD, Henk Visscher

De classis Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is donderdag teruggekomen op haar besluit om in te stemmen met het verzoek van de samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk en de Nederlands gereformeerde kerk in Arnhem om vrouwen in het ambt toe te laten. De regionale vergadering wil een breed kerkelijk gesprek binnen de CGK over vrouwelijke ambtsdragers.

Dat maakte de classis Apeldoorn vrijdag bekend.

De classis kwam donderdag in een extra zitting bijeen om over vrouwelijke ambtsdragers praten. De vergadering stemde in oktober in met het verzoek van de samenwerkingsgemeente in Arnhem om vrouwen in het ambt toe te laten. Er kwam veel kritiek op dit besluit. Synodepreses ds. P. D. J. Buijs, kerkrechtdeskundige prof. dr. H. J. Selderhuis en anderen vonden dat de classis zich niet aan de afspraken hield. De generale synode besloot immers dat „vrouwelijke leden van de gemeente geen passief kiesrecht hebben wanneer een van de kerkverbanden van de samenwerkingsgemeente daarvoor niet de ruimte geeft.”

De classis Apeldoorn ontdekte eerder al dat dit „belangrijke element” uit de handreiking voor de verkiezing van ambtsdragers uit 2013 niet in de besluitvorming was meegenomen. Die was daarom „onvolledig.” De classis constateerde donderdag dat het besluit over de vraag van Arnhem „op deze wijze geen stand kon houden.”

De classis wijst echter ook op de nood vanwege de „uitblijvende integratie” van de CGK met de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De vergadering vindt ook dat de gemeente van Arnhem „een lang en zorgvuldig traject van afweging en besluitvorming” heeft doorlopen als het gaat over vrouw en ambt. „En daarom voelt de classis de pijn van Arnhem mee dat dit besluit op dit moment teruggetrokken moet worden.”

Volgens de classis moet er een kerkbreed gesprek komen over de vraag hoe samenwerkingsgemeenten moeten omgaan met de regels rond vrouwelijke ambtsdragers in de verschillende kerkverbanden waartoe ze behoren. Ook wil de vergadering een „hernieuwd kerkelijk gesprek” binnen de CGK over vrouwelijke ambtsdragers, „gezien het toenemend verlangen dat er in de kerken leeft om ook vrouwen in de ambten te kunnen bevestigen.”

De generale synode van de CGK sprak in 1998 uit dat „uit het geheel van het spreken van de Heilige Schrift duidelijk is dat het gezaghebbend leidinggeven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt.”