CGK bezinnen zich op positie evangelist

Synode CGK 2016
beeld RD, Anton Dommerholt

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) gaan onderzoek doen naar de positie van evangelisten. De bezinning moet gaan over de verschillen met predikanten, de preekbevoegdheid en de theologische opleiding.

Dat heeft de generale synode van de CGK donderdag in Nunspeet besloten.

Het komt in de CGK steeds vaker voor dat een evangelist na een periode van opbouwwerk in een zendingsgemeente ook de taken van een predikant op zich neemt. Dat roept vragen op, omdat hun taken sterk overeenkomen en ze vaak een verschillende opleiding hebben genoten. Daarbij komt dat predikanten wel mogen voorgaan in zendingsgemeenten, maar een evangelist alleen in zijn eigen gemeente.

Ds. F. W. van der Rhee (Nieuwerkerk aan den IJssel) waarschuwde er donderdag voor geen overhaaste beslissingen te nemen. Hij wees op de Protestantse Kerk in Nederland, waar lang is nagedacht over de positie van predikanten en kerkelijk werkers. „Wat betekenen bijvoorbeeld de verschillen in opleidingsniveau, van gaven en van de route naar het ambt? Worden straks predikanten beroepen en reageren kerkelijk werkers op een advertentie in de krant?”

Prof. dr. A. Huijgen adviseerde „geen grote stappen te zetten, waarvan we reikwijdte niet kunnen overzien.”

De synode besloot onder meer zich te bezinnen op de vraag of het wenselijk is dat er „positioneel” een verschil blijft bestaan tussen het ambt van predikant en dat van evangelist. Er wordt dan ook, naar het voorstel van ds. Van der Rhee, gekeken naar verschillen in opleiding, beloning en wijze van beroeping.