Cgk Almelo 125 jaar

Kerkgebouw cgk Almelo. beeld kerk-en-orgel.nl

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) te Almelo bestaat 125 jaar.

De instituering van de gemeente vond plaats op 2 oktober 1894. De eerste ouderlingen waren J. H. Brink en H. Boerrigter. Van 1896 tot 1899 werd de gemeente gediend door haar eerste predikant, ds. G. A. Gezelle Meerburg. Op dit moment is ds. A. Wagenaar als predikant aan de gemeente verbonden.

De zondagse kerkdiensten werden eerst in het huis van ouderling Boerrigter aan de Tuindwarsstraat gehouden. In 1897 verrees een nieuw kerkgebouw op de hoek van de Tuindwarsstraat en de Tuinstraat. Het huidige kerkgebouw aan de Hofkampstraat kwam in 1927 gereed en is in de loop der jaren diverse keren vergroot. De kerkzaal telt nu ruim 300 zitplaatsen.

De gemeente heeft 310 leden, deelt scriba Sietze Hoekstra mee. Zij komen niet alleen uit Almelo, maar ook uit nabijgelegen plaatsen als Vriezenveen, Vroomshoop, Rijssen en Wierden. Hoekstra geeft aan dat de gemeente tot het „middensegment” van de Christelijke Gereformeerde Kerken behoort. De kerkenraad maakt zich zorgen over de gevolgen van de vergrijzing. „Het ledental neemt langzaam af. Nogal wat jongeren gaan studeren en vestigen zich dan elders”, aldus de scriba.