Canadees Nordeman pessimistisch over toekomst GKV

Synode GKV 2017
Nordeman. beeld RD

De Canadese afgevaardigde Gerard Nordeman is kritisch over ontwikkelingen in de GKV. Maar hoewel hij conservatieve standpunten huldigt, is Nordeman ook realistisch. „De kerk in Canada verandert ook.”

Tijdens deze synode is meer ruimte voor kritische geluiden vanuit de buitenlandse kerken, vindt Nordeman. „We hebben een gesprek gehad met een aantal deputaten en een aantal afgevaardigden. Dat is positief.”

Toch is de Canadees pessimistisch over de toekomst van de GKV. „Zo’n rapport over de vrouw in het ambt is een symptoom van een dieperliggend probleem: de autoriteit van de Schrift wordt niet meer gewaardeerd zoals vroeger. Daarin zie je dat de GKV opschuift van de orthodoxie naar het mainstream protestantisme.”

In Canada is de samenleving even geseculariseerd als in Nederland, zegt Nordeman. „Toch betekent dat niet dat we voorstander zijn van een open dialoog met die cultuur. Maar ook ik moet over mijn schouder kijken, om in de gaten te houden of jongeren er nog zo over denken.

Ook onder ons zie je een tendens om de eredienst aan te passen. Alleen wordt dat nu nog op classicaal niveau teruggefloten. Niet een menselijk idee, maar Gods Woord bepaalt hoe het er in de kerk aan toe moet gaan. Mocht dat standpunt op de helling gaan, dan vrees ik dat wij dezelfde kant op gaan als de GKV.”