Buitenlandse zusterkerken kritisch op koers Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Synode GKV 2020
De buitenlanddagen van de GKV in Mennorode, Elspeet. beeld RD, Anton Dommerholt

Er klinken stevige woorden van de buitenlandse kerken op de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), vrijdag in Elspeet. Tegelijkertijd is er de oproep om het besluitvormingsproces rond vrouwelijke ambtsdragers te pauzeren en samen na te denken over wat de Bijbel hierover zegt.

De synode van de GKV besloot in 2017 de ambten open te stellen voor vrouwen. Dit besluit, en de ontwikkelingen op het gebied van het Schriftgezag, veroorzaakten bij meerdere buitenlandse zusterkerken van de GVK zorgen.

In de grote zaal van conferentieoord Mennorode krijgt dr. R. C. Janssen van de Canadian Reformed Churches (CanRC) als eerste het woord. Hij valt met de deur in huis: „Het is over, tenminste nu. Afgelopen lente heeft onze synode besloten om de zusterrelatie niet meer voort te zetten. Ten diepste gaat het om de vraag of we willen leven en luisteren naar Gods Woord. Onze kerk is er niet van overtuigd dat u dat doet. We hebben met brieven naar alle gemeenten in Nederland geprobeerd om ons standpunt uiteen te zetten. Als ik zie hoe het gegaan is, doet het me verdriet. U hebt geen zusterkerken meer in Noord-Amerika. U bent veranderd. Uw predikanten mogen niet meer voorgaan in onze kerken. U blijft ons dierbaar, persoonlijk. Het doet ons pijn en verdriet.” Na zijn woorden valt een diepe stilte.

Dr. R. D. Anderson, predikant van de Free Reformed Churches of Australia (FRCA), kreeg van zijn synode de opdracht om het besluit van zijn kerkverband persoonlijk te gaan meedelen: „We hebben als kerken een jarenlange relatie gehad. De synode van onze kerk heeft de band met uw kerk niet willen voortzetten. Het is een verdrietig besluit, dat ons pijn doet. We roepen u op om uw koers te veranderen. Het fundament van het geloof staat op het spel. Uw benadering van de Bijbel kunnen wij niet delen en zet uw geloof op een ander fundament.”

Voorganger HaeShin Yoo van de Kosin Presbyterian Church of Korea (KPCK) uit Zuid-Korea bepleit om vrouwen wel taken te laten uitvoeren in de gemeente, maar wel onder verantwoordelijkheid van een man.

Dr. L. A. Curto, voorganger van de Orthodox Presbyterian Church (OPC) in Amerika, roept eveneens op om het synodebesluit van 2017 te heroverwegen. „De Bijbel kan niet twee tegenovergestelde geluiden tegelijk laten horen.”

Dezelfde oproep komt uit de Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). Dr. D. Breed stelt dat het belangrijk is om eerst na te denken over de hermeneutiek alvorens besluiten te nemen.

Op de buitenlanddagen, zoals de GKV ze noemt, zijn ook andere geluiden te horen. Sinds donderdag is de Gereja Kritus Tuhan (GKT) in Indonesië een zusterkerk van de GKV. Voorganger M. Dominggus spreekt ook. Hij legt uit dat de kwestie vrouwen in het ambt in Indonesië niet zo speelt. „Het is geen ‘big deal’ bij ons. Vrouwen zijn intensief betrokken bij het werk in de gemeenten en kunnen ook ambtsdrager zijn.”

Aan het einde van het morgenprogramma krijgen de afgevaardigden gelegenheid om te reageren. Afgevaardigde J. A. Feenstra uit Bodegraven bijt het spits af. „Het doet me pijn als ik dit hoor. Ik herken de uitgesproken gevoelens van liefde. Broeders: verbreek de banden niet radicaal. Laten we contact houden op een ander level.”

Afgevaardigde J. van Winden uit Capelle aan den IJssel neemt het woord. „Ik hou van u, ondanks de harde woorden. We zouden niet meer trouw zijn aan Gods Woord. We zijn veranderd, dat is ook zo. Een Italiaans schrijver leerde ons: Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles veranderen.”

Ds. S. de Jong uit Drachten: „Gods Woord is mij lief en is betrouwbaar, maar laat mij niet stilstaan. Ik respecteer de uitleg van anderen, maar vraag ook respect voor de uitleg die ik volg, die ook gebaseerd is op het onfeilbare Woord van God.”

Tot slot reageert de commissie betrekkingen buitenlandse kerken. Ze doet een appel op de buitenlandse kerken „om de band met onze kerken niet te verbreken of om die te herstellen.”